Mielipiteet

Yritykset ovat halukkaita palkkaamaan eläkeläisiä töihin – Eläkeläisten työmahdollisuuksien lisääminen hyödyttää koko kansantaloutta

Kuva: Petri Ojanen
Kuva: Petri Ojanen

Iso osa eläkeläisistä haluaa käydä ansiotyössä, jos sopivaa työtä on tarjolla ja työnvälitys toimii.

Eläkeliitto ja Suomen Yrittäjät julkaisivat 7.4. kyselyraportin eläkkeellä olevien mahdollisuuksista työskennellä pk-yrityksissä. Kyselystä selviää, että yrityksissä on erittäin hyviä kokemuksia eläkeläisistä työntekijöinä. Vastaajista 74 % ilmoittaa olevansa halukkaita työllistämään eläkkeellä olevia henkilöitä. Peräti 95 % niistä yrityksistä, joilla on kokemusta eläkeläisistä työntekijöinä kahden viime vuoden ajalta, aikoo palkata heitä myös tulevaisuudessa.

On todella tärkeää, että lähellä eläkeikää olevista työntekijöistä pidetään kiinni ja heitä kannustetaan jatkamaan työuraa. Yrityksen osaamispääoma ja sitä myöten kilpailuetu kasvavat, jos kokeneiden työntekijöiden kokemustieto pystytään tunnistamaan ja sitä käytetään työuran loppuun asti.

Eläkeliitto teki myös joulukuussa 2020 työntekoon liittyvän kyselyn eläkeläisille ja mielenkiintoista on, että tietyissä kysymyksissä eläkeläisten toiveet ja yrittäjien tarpeet vastaavat hyvin toisiaan.

Yli 60 % yrityksistä ilmoittaa palkkaavansa eläkeläisen mieluiten osa-aikatyöhön tai määräaikaiseen työhön (projektit, keikkatyöt, sijaisuudet). Tämä vastaa hyvin eläkeläisten toiveita työnteon muodoista. Joulukuun eläkeläiskyselyssä 74 % eläkeläisistä ilmoitti halukkuutensa tehdä osa- tai määräaikaisia töitä.

Erityisesti pienissä yrityksissä on usein vaikeaa paikata työntekijöiden lyhyitä ja pidempiäkin poissaoloja sijaisjärjestelyin. Osa-aikatyöstä tai työkeikoista kiinnostunut eläkeläinen voisi helpottaa yrittäjän ja muiden yrityksessä työskentelevien työtaakkaa.

Mahdollisuudesta työskennellä eläkkeellä on maassamme tehtävä selkeä tavoitetila, jota tulee eri kannustein edistää. Ansiotyöhön haluavien eläkeläisten työmahdollisuuksien lisääminen hyödyttää koko kansantaloutta. Informaatiota eläkkeellä työskentelystä on selkeästi lisättävä ja tässä työssä tarvitaan hyvää yhteistyötä niin työnantajien, valtiovallan kuin eläkeläisjärjestöjen välillä.

Uusimmat

Fingerpori

comic