Pääkirjoitukset

Etävastaanotosta troppia lääkärivajeelle

Etävastaanotolla lääkäri voi istua vaikka toisella puolella maata. Kuva: Pekka Rautiainen
Etävastaanotolla lääkäri voi istua vaikka toisella puolella maata. Kuva: Pekka Rautiainen

Terveyskeskuksia vaivaa kroonistunut lääkäripula. Vapautuviin virkoihin ei tahdo saada nuoria lääkäreitä, kun terveyskeskustyö ei houkuttele.

Viime vuosina lääkäripulaa helpottamaan on kehitetty vastaanottopalvelua etäyhteyden päässä olevan lääkärin kanssa eli niin sanottua etälääkäriä.

Etälääkäritoimintaa on kokeiltu ja järjestetty niin yksityisellä puolella kuin julkisellakin.

Etälääkärivastaanottoja on moneksi. On pelkkää puhelinyhteyttä, videoyhteyttä terveysasemalla ja paikasta riippumatonta vastaanottoa kännykän tai tabletin avulla.

Etälääkäri ei korvaa fyysistä vastaanottoa, mutta parantaa toki lääkäripalveluiden saatavuutta.

Etälääkäri hoitaa vastaanotollaan niitä oireita, vaivoja ja sairauksia, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta. Reseptit, sairauslomat ja lähetteet hoituvat tietojärjestelmiin.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on nyt terveysasemien lääkärivajeen vuoksi kokeilemassa, olisiko etälääkärin vastaanotto video- ja ääniyhteydellä hyväkin apu.

Sairaanhoitaja katsoo, sopiiko potilaan tarve etälääkärin vastaanotolle, joka kokeilun aikana on vain Forssan pääterveysasemalla.

Lääkärin etävastaanoton lisäksi asukkaiden hoitoa saa joudutettua sairaanhoitajien määrää lisäämällä ja sujuvammalla hoidon tarpeen arvioinnilla.

Etävastaanotto edellyttää myös asukkailta ennakkoluulottomuutta. Palautetta kannattaa antaa palvelun parantamiseksi.

Muualta maasta on etälääkäritoiminnasta kuultu lähinnä myönteistä palautetta. Onhan yhteyden päässä sentään koulutettu lääkäri eikä robotti.

Diagnoosiin ja hoitoon tarvitaan elävää lääkäriä, omaehtoinen oireiden vertailu internetissä saattaa viedä pahasti harhaan.

Etälääkäritoiminnassa on teknologian avittamana monia tulevaisuuden mahdollisuuksia juuri perusterveydenhuollon puolella, jos sillä voi välttää terveysasemalle juoksemista. Tärkeää etäpalveluissa on pitää tietoturva kunnossa.

Sähköisille, näppärille ja sujuville terveyspalveluille on tilausta, kun yhteiskunta digitalisoituu.

Etälääkärivastaanotto ajasta ja paikasta riippumatta madaltaa hoitoon hankkiutumisen kynnystä, mikä on usein hyvästä.

Uusimmat

Fingerpori

comic