Pääkirjoitukset

EU:n vähimmäispalkka niiaa Suomen mallille

Vähimmäispalkka herättää keskustelua myös Suomessa. Kuva: Tapio Tuomela
Vähimmäispalkka herättää keskustelua myös Suomessa. Kuva: Tapio Tuomela

Euroopan unioni tavoittelee direktiiviä riittävästä vähimmäispalkasta. Direktiivi ei pakota Suomea suunnanmuutokseen.

Minimipalkkadirektiivi pyrkii puuttumaan ongelmaan siitä, että työstä saatu palkka ei ollenkaan aina riitä elämiseen EU-maissa. Suomessa tilanne ei ole näin kurja.

Valtaosa osa EU-maista on kyllä määritellyt lakisääteisen minimipalkan, mutta minimiansioiden vaihteluväli maasta toiseen on hurja.

Hallitus tukee periaatteellisesti ja täysin rinnoin Euroopan komission direktiiviehdotuksen tavoitetta työssäkäyvien köyhyyden poistamiseksi. Käytännössä direktiivi tuskin vaatii Suomelta uudistuksia.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenvaltioilta ei edellytettäisi lakia vähimmäispalkasta eikä sen suuruutta määriteltäisi.

Direktiivin tavoitteena on vahvistaa työmarkkinajärjestöjen asemaa palkanmuodostuksessa etenkin niissä maissa, joissa vähimmäispalkat perustuvat lakiin.

Komissio haluaisi jäsenvaltioille myös velvollisuuden seurata vähimmäispalkkojen kehitystä, koska ne ovat osassa maita jääneet pahasti junasta.

Suomessa vähimmäispalkat on jo turvattu järjestäytyneiden työntekijä- ja työnantajaliittojen sopimissa yleissitovissa työehtosopimuksissa. Lakisääteisyys olisi Suomen järjestelmän kannalta ylimääräinen kiemura, eikä komissio sitä ehdotakaan.

Jäsenvaltioiden pitäisi ehdotuksen mukaan edistää palkkojen ja työehtojen parantamiseksi juuri työehtosopimustoimintaa, joka Suomessa on jo valmiiksi vahvoissa kantimissa.

Lakisääteinen minimipalkka nostattaa kaikesta huolimatta Suomessakin ajoittain keskustelua. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät vaati taannoin selvitystä, olisiko eri ammateista maksettavat minimipalkat syytä kirjata lakiin. Avaus sai vastaansa työntekijäjärjestöt.

Valtiovallan on myös hyvä ymmärtää kunnioittaa työmarkkinaosapuolten sopimusautonomiaa. Kainoja toivomuksia voi esittää. Mestaroinnissa voi käydä kalpaten. Viime vuonna Antti Rinteen (sd.) pääministeriura katkesi viime kädessä häröilyyn Postin työntekijöiden työehdoista.

Uusimmat

Fingerpori

comic