Pääkirjoitukset

Hiilenmustuudessa pilkahtaa toiveikkuutta

Biohiiltä saa paitsi purkupuusta myös monenlaisesta muusta eloperäisestä aineksesta. Kuva: Lassi Puhtimäki
Biohiiltä saa paitsi purkupuusta myös monenlaisesta muusta eloperäisestä aineksesta. Kuva: Lassi Puhtimäki

Biohiileen kohdistuu suuria odotuksia maan, veden ja ilman parantajana, hiilineutraalin yhteiskunnan sanansaattajana. Lupausten lunastaminen vaatii lisää tutkimusta, kehitystä ja käytännön ratkaisuja.

Tavalliselle kuluttajalle termi biohiili ei ole vielä kovinkaan tuttu.

Biohiili valmistetaan pyrolyysillä eli kuumentamalla eloperäistä ainesta hapettomassa tilassa. Tekniikka vertautuu grillihiilen valmistamiseen.

Eloperäisen jätteen jatkojalostus biohiileksi on ympäristön ja kierrätyksen kannalta selvästi parempi kuin sen jäteaineksen polttaminen.

Biohiilelle on esitetty monia tutkittuja käyttökohteita: kasvualustaan, maanparannukseen, kompostointiin, vesien suodatukseen, hiilensidontaan, lannan kateaineeksi ja jopa rakennusmateriaaliksi.

Biohiilelle on käyttöä maanparannusaineena, koska se sitoo kosteutta ja ravinteita. Jauhetun biohiilen lisääminen maaperään kasvattaa myös maaperän hiilinielua.

Biohiilestä maanparannusaineena on eniten hyötyä varmaankin kehitysmaissa, joissa on paljon eroosion ja kuivuuden kurittamia peltoja.

Biohiilen soveltumista eri kohteisiin on tutkittu jo vuosia eri hankkeissa mm. Luonnonvarakeskuksessa.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on loppusuoralla Biohiilestä bisnestä Hämeeseen -hanke. Eloperäinen ylijäämäaines ei välttämättä ole enää kuluerä vaan on muokattavissa liiketoiminnaksi.

Lounais-Hämeen alueellakin syntyy muun toiminnan ohessa huomattavia määriä sivuvirta- ja jätebiomassaa kuten vaikka purkupuuta, joka jää pääosin hyödyntämättä mutta soveltuu biohiilen valmistukseen.

Jätevedenpuhdistamoista ja biokaasutuotannostakin kertyy mädätysjäännöslietteitä, jotka käyvät puhtaan biohiilen tuotantoon.

Siirtyminen tutkimus- ja kehitysvaiheesta liiketoimintaan on iso harppaus, jossa myös yhteiskunnan tuki on tarpeen.

Ratkaisevimmassa roolissa eivät tällöin ole parahultaiset ympäristövaikutukset vaan puhtaan liiketoiminnan vaatima mittakaava, investointitarve ja kannattavuus.

Biohiilelle on käyttökohteita, mutta sille on vankistettava markkinansa, jossa on tasaista tarjontaa ja kysyntää. Tuotteen pitää löytää ostajansa, käyttäjänsä, jolle hiilensidonta on oiva bonus.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic