Pääkirjoitukset

Hinkua on vaan ei kunnon resursseja – Ilmastoasioissa ei ole kunta- saati seututasolla koordinointia

Paljon on vielä tehtävää liikenteen päästöjen vähentämisessä. Kuva: Seppo Pessinen
Paljon on vielä tehtävää liikenteen päästöjen vähentämisessä. Kuva: Seppo Pessinen

Suomen hallitus pyrkii kiristämään hiilidioksidiruuvia ja on ilmastolakiesityksessä kirjaamassa hiilineutraalisuudelle tavoitteeksi vuoden 2035. Suomen ilmastotavoite olisi EU:n eturintamaa.

Ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuore raportti esittää synkkiä lukuja, jotka patistavat toimiin – vähentämään päästöjä ja lisäämään hiilinieluja.

Pontimena ilmastotyössä on nyt tarve irtautua Venäjän myymistä fossiilisista polttoaineista.

Uusi ilmastolaki velvoittaisi myös kuntia. Tuloaan tekee myös kuntien, seutujen ja maakuntien velvoite laatia ilmastosuunnitelmat.

Ilmastosuunnitelma löytyy jo esimerkiksi Forssalta, Somerolta ja Urjalalta, joista Urjala kuuluu päästöleikkauksia ajaviin Hinku-kuntiin ja Forssa resurssiviisaisiin Fisu-kuntiin. Hinku-kuntiin kuuluvat myös Jokioinen ja Loimaa.

Kokonaisuutena alueemme on ilmastoasioissa keskivertoseutua vireämpi, vaan ei aivan esimerkillinenkään.

Fisu-kuntien hiilineutraaliustavoite on lähempänä EU:n ilmastolain mukaista tavoitetta, vuotta 2050, kuin hallituksen kireämpää linjaa. Hinku-kunnilla ei itse asiassa ole hiilineutraaliuteen tavoitetta, vaan pyrkimykset ovat päästöjahdissa.

Ilmastotoimenpiteet ovat välttämättömiä kasvihuonekaasujen lisääntyessä, mutta se vaatii kuntatasolla resursseja, joita ei esimerkiksi Lounais-Hämeessä vielä ole. Ilmastoasioissa ei ole kunta- saati seututasolla koordinointia. Maakuntatasollakin työ on alussa.

Valtiovallan pitäisi kannustaa kuntia yhteistyöhön ilmastosuunnitelmien ja ilmastotoimien teossa. Seutukunnallisuus olisi hyvä askel eteenpäin.

Kasvihuonekaasut eivät välitä kuntarajoista. Hiilineutraaliudessakin kokonaisuus on osiensa summa.

Paljon on tehtävää muun muassa liikenteen, jätehuollon ja maatalouden päästöjen vähentämisessä. Metsätaloussektori on Suomessa nettonielu.

Kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä tarvitaan kaikkien toimijoiden panosta yrityksistä asukkaisiin saakka.

Ilmastonmuutos on kehittymässä sitä tahtia, ettei pienissä kunnissakaan ole varaa jättää toteuttamatta toimenpiteitä, joilla ilmaston lämpenemistä voidaan osaltaan hillitä.

Omaa toimimattomuutta ei pidä Kiinalla ja Intialla perustella.

Uusimmat

Fingerpori

comic