Pääkirjoitukset

Hintakehitys ratkaisee kaukolämmön kohtalon

Kiimassuon voimalaitos on Nevelin suurin ja kaunein. Kuva: Lassi Puhtimäki
Kiimassuon voimalaitos on Nevelin suurin ja kaunein. Kuva: Lassi Puhtimäki

On vain vuosi aikaa siitä, kun Vapo siirsi uuteen tytäryhtiöönsä Neveliin kaukolämpö- ja sähköliiketoimintansa. Viime kuussa Vapo kertoi sitten myyneensä Nevelin hyvästä hinnasta ranskalaiselle sijoitusyhtiö Ardianille.

Myynnille antoi pontta energiaturpeen käytön väheneminen, jota päästöoikeuksien hinnan ohella vauhdittaa energiaturpeen veronkorotus.

Energiayhtiö Nevel oli jo aiemmin kertonut painottavansa jatkossa kaukolämmön tuotannossaan turpeen sijaan uusiutuvaa, puuperäistä energiaa.

Tehtyyn kauppaan kuului Nevelin yli 130 energiantuotantolaitosta ja yli 40 kaukolämpöverkkoa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Toiminnan liikevaihdosta noin 70 prosenttia on tullut Suomesta.

Nevel-kauppa on hämmentänyt Forssan seudulla. Kiimassuon voimalaitos ja paikallinen kaukolämpöverkko ovat yhtiön suurimmat Suomessa. Forssan 80-kilometrinen kaukolämpöverkko yltää myös Jokioisten keskustaan ja kaikkiaan yli 600 kiinteistöön.

Suurin huoli kohdistuu kaukolämmön hintakehitykseen. Forssassa kaukolämmön hinta on vuosien saatossa noussut kärkipäähän koko valtakunnassa.

Ardian on kertonut sitoutuneensa pitkäaikaiseen omistukseen, mutta suomalaisilla on enimmäkseen happamia kokemuksia sijoitusomistuksista.

Perusteltuna pelkona on, etteivät ulkomaiset pääomasijoittajat tyydy vain vakaaseen tuottoon vaan haluavat kerätä hinnankorotuksin vielä parempaan.

Suolainen kauppahinta, 656 miljoonaa euroa 100 miljoonan euron liikevaihdon yhtiöstä, täytyisi myös kattaa.

Nevelin kaukolämpöasiakkaat panevat nyt toivonsa eri lämmitysmuotojen kiristyneeseen kilpailuun. Etenkin maalämpö on vienyt kaukolämmöltä asiakkaita.

Kaukolämpöyhtiön täytyy nykytilanteessa pitää hinta kilpailukykyisenä, tai asiakkaat karkaavat vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien pariin. Siirtymän voimistuminen tietäisi hinnannousua ja täten lopun alun syöksykierrettä.

Kaukolämmön hintaan vaikuttavat olennaisesti polttoaineiden hinta ja verotus. Kaukolämpöasiakkaiden on syytä laittaa kädet ristiin, ettei kasvava puuperäisen aineksen kysyntä nosta merkittävästi hintatasoa.


Kehitystä on vaikea ennakoida.

Uusimmat

Fingerpori

comic