Pääkirjoitukset

Hyky hakee kannuksia erilaisilla kannustimilla – Jos työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, vuotoa ei tukita pelkällä rahalla

Terveyskeskustyö ei tahdo kiinnostaa nuoria ammattilaisia. Kannustimista voi olla apua. Kuva: Lassi Puhtimäki
Terveyskeskustyö ei tahdo kiinnostaa nuoria ammattilaisia. Kannustimista voi olla apua. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on ratkonut sosiaalipuolen työntekijäpulaa kannustimilla ja käyttää rekrytointipalkkiota myös lääkäripuolella.

Hyky tarjoaa tuntuvan rekrytointipalkkion lisäksi työhön tulevalle lääkärille mahdollisuutta käyttää viidesosan työaikaansa jatko-opiskeluun tai tutkimushankkeen edistämiseen.

Kannustinpalkkiot ovat hoitoalalla tuttuja eri puolilta Suomea, mutta tuki kouluttautumiseen on harvinaisempaa.

Hykyssä sosiaalipuolen työntekijät ovat voineet saada kahden kuukauden palkallisen opintovapaan sosiaalityön pro gradu -tutkielman tekoon. Pätevöityminen on myös työntekijän etu.

Hyky on lisäksi maksanut Kanta-Hämeen suurimpia palkanlisiä sosiaalityöntekijöilleen, mikä on helpottanut työvoimatilannetta.

On hoitoon pääsyn kannalta huolestuttavaa, että hyvinvointikuntayhtymän terveyskeskuslääkäreiden ja hammaslääkäreiden viroista joka kolmas on täyttämättä. Hykyssä on vajetta myös psykiatreista. Lisäksi hoitotakuu kiristyy ensi vuonna.

Koko maassa on pulaa terveyskeskuslääkäreistä ja psykiatreista, mikä kielii riittämättömistä koulutusmääristä.

Hykyssäkin on turvauduttu ostopalveluihin, mikä käy kuitenkin kalliiksi. Pientä apua voi saada etälääkäritoiminnasta.

Hoitajien ja lääkäreiden rekrytointi on haaste isoissa yliopistokaupungeissakin saati pienemmillä paikkakunnilla. Vapautuviin virkoihin ei tahdo saada nuoria lääkäreitä, kun terveyskeskustyö ei houkuttele.

Työtehtäviä, niiden määrää, toimintatapoja ja työn organisointia olisi kehitettävä.

Jos työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, vuotoa ei tukita pelkällä rahalla.

Rekrytointilisän ja kertapalkkioiden lisäksi kannattaa panostaa myös henkilöstön työviihtyvyyteen ja jaksamisen. Pelkkä tiimityö ei ole ratkaisu, vaan kyse on työkuormituksesta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on määrittänyt tämän vuoden painopisteikseen kuntayhtymän veto- ja pitovoiman parantamisen. Henkilöstön hyvinvointi on siinä avainasia.

Oman lisähaasteensa tuo sosiaali- ja terveystyön siirtyminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alaisuuteen ensi vuoden alusta.

Uusimmat

Fingerpori

comic