Pääkirjoitukset

Kaivoslain uudistus hapuilee kultaista keskitietä kaivosten tuoman taloushyödyn maksimoimiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi

Malminetsinnän kaksiteräisyys näkyy mm. Torronsuon kansallispuiston lähialueilla, joilta löytyy lupaavia esiintymiä. Kuva: Seppo Pessinen

Hallitus sai kääntää kiviä sovun löytämiseksi kaivoslaista, jonka uudistus etenee nyt eduskuntaan.

Geologian tutkimuskeskus on pitänyt kiitettävästi huolta maamme kallioperän ja sen mineraaliesiintymien kartoituksesta. GTK:n pohjatyö on saanut ulkomaisia kaivosjättejä kiinnostumaan maastamme.

Jotta luonnonvaramme eivät päädy pidäkkeittä, puoli-ilmaiseksi ja turmiollisesti varsinkaan ulkomaisiin käsiin, apuun on huudettu lainsäädäntöä.

Hallitus pyrkii vastaamaan huutoon kaivoslain muutoksilla. Tuloksena on kompromissi, joka kumartaa niin mineraalien jalostukselle kuin ympäristösuojelullekin.

Kaivoslain uusitus on aiheuttanut säröjä varsinkin vihreiden ja keskustan välille. Keskusta ajaa Suomelle kestävän, puhtaan ja elinvoimaisen kaivostoiminnan mallia, kun vihreät rajoittaisi ympäristönsuojelun nimissä malminetsintää ja kaivostoimintaa tuntuvasti.

Suomen luonnonsuojeluliitto suomii, että lakiesitys parantaa kovin niukasti ympäristönsuojelun tasoa ja toivoo lakiin parannuksia valiokuntakäsittelyssä.

Kaivosteollisuuden mukaan lakiuudistus vaikeuttaa elinkeinon harjoittamista.

Hyvää uudistuksessa on lisätä kansalaisten vaikuttamis- ja tiedonsaantimahdollisuuksia.

Jatkossa on kunnan harkinnassa laatia kaivostoiminnan hyväksyvä kaava, jonka hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Luonnonsuojeluliitto ja vihreät kuitenkin haluaisivat lakimuutosta, jonka turvin valtio voisi veto-oikeudellaan Suomen kannalta vahingollisia kaivoshankkeita.

Lupaharkinnassa on tarve huomioida entistä paremmin myös muut alueen elinkeinot.

Hallituksen esitys sisältää parannuksia ympäristösuojelun tasoon, varausaluemaksua, tiukennuksia malminetsintäluvan jatkamiseen ja vakuussääntelyyn sekä muutoksia kaivostoiminnan lopettamiseksi vastuullisesti. Toivottavasti sääntelyn tiukkeneminen häätää pois epäluotettavia toimijoita.

Hallituspuolueet onnistuivat sopimaan malminetsintäkiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa. Valtion muilla luonnonsuojelualueilla malminetsintä käy rajoituksin.

Lakiuudistus etenee oikeaan suuntaan. Lain tullessa voimaan paljon on lopulta kiinni Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tulkinnasta.

Kaivoslaki hapuilee kompromissein kohti kultaista keskitietä kaivosten tuoman taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic