Pääkirjoitukset

Kolmas sektori tekee ensiluokkaista työtä

Vertaistuki on tärkeässä roolissa kolmannen sektorin toiminnassa. Kuva: Tapio Tuomela
Vertaistuki on tärkeässä roolissa kolmannen sektorin toiminnassa. Kuva: Tapio Tuomela

Kunnille kolmannen sektorin järjestöt ovat voimavara. Voimavaran uhkana on osaltaan veikkausvoittovarojen kohtalo. Kanta-Hämeen järjestöt haastavat nyt kuntavaaliehdokkaita tutustumaan toimintaansa ja sen yhteistyömahdollisuuksiin.

Paikalliset järjestöt toimivat aktiivisesti kuntalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen. Koronapandemia on ymmärrettävästi asettanut toiminnalle omat haasteensa, mutta se on johtanut myös uusiin toimintamuotoihin.

Meidanhame.fi -verkkopalvelussa hiljan julkaistussa videossa esitellään monipuolista järjestö- ja vapaaehtoistyötä. Video on katsottavissa eri somealustoilla.

Yhdistykset järjestävät toimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia kuntalaisille. On vertaistukea, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa.

Käynnissä on lisäksi Järjestöystävällinen kunta -mallin kampanja.

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta esittää, että nämä ilmoittautuisivat järjestöystävällisiksi ja sitoutuisivat tiiviiseen tiedonvaihtoon ja vahvistamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä järjestöavustuksin ja tarjoamalla tiloja toimintaan.

Hartaana toiveena on, että maakunnan joka kunnassa yhdistyksillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet toimia julkisen sektorin kumppanina ja saada tukea vastakin.

Kolmannella sektorilla ja sen vapaaehtoistyöllä on paikkansa demokratian ytimessä. Laaja-alainen toiminta vaatii puolestaan resursseja ja sitä myöten rahoitusta – niin valtiovallalta kuin kunniltakin.

Jokainen kunnan järjestötoimintaan antama euro maksaa itsensä takaisin.

Kolmannen sektorin järjestöt ovat veikkausvoittovarojen turvin tehneet arvokasta työtä mm. perheiden, vanhusten, päihdeongelmaisten ja muiden vähäosaisten hyväksi.

Nyt huolena on rahoitustason säilyminen rahapelitoiminnan tuoton vähentyessä.

On hallituksen ja eduskunnan käsissä, kuinka järjestöjen saamille avustuksille käy. Järjestöjen rahoitus täytyy valtion budjetin kautta pitää reaaliarvoltaan vähintään nykyisten tukien suuruisena.

Uusimmat

Fingerpori

comic