Pääkirjoitukset

Kuntien ilmastotyö on tärkeässä roolissa – Tavoite on puhtoinen mutta luvut hiilenmustia

Liikenteen osuus on viidennes laskennallisista kasvihuonepäästöistä Forssan kaupungissa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL
Liikenteen osuus on viidennes laskennallisista kasvihuonepäästöistä Forssan kaupungissa. Kuva: Lassi Puhtimäki / FL

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä vastuuta on osaltaan sälytetty kuntien harteille, vaikka ilmastonmuutos ei tunne kuntarajoja.

Kunnat eivät suoraan vastaa kuin vähäiseltä osin kasvihuonekaasupäästöjä, joten kuntien rankkaus hyviksiin ja pahiksiin päästömäärien perusteella antaa väärän kuvan. Luvut riippuvat pitkälti siitä, miten nyt kunnassa sattuu olemaan etenkin teitä, maataloutta ja lämmöntuotantoa.

Kuntien ei pidä hiilenmustista lukemista huolimatta sirotella isommin tuhkaa päällensä eikä nostaa käsiä ylös.

Kannattaa muistaa, että ilmastopäästöt kunnissa ovat pienentyneet liki viidenneksellä vuosina 2005–2019. Vaihtelu on toki suurta kuntien välillä.

Valitettavasti vain nykyinen vähennystahti ei laskelmien mukaan riitä. Kunnianhimoinen tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta, mutta se ei toteudu Forssan kaupungissa. Tavoite ei näytä mahdolliselta naapurikunnissakaan eikä Somerolla eikä Loimaalla.

Jos Forssan asetelma vaikuttaa kaukolämmöntuotannon perusteella synkältä, huomautettakoon, että kasvihuonekaasujen asukaskohtaisella määrällä mitaten Forssa on naapurikunnista puhtoisin.

Kunnat ovat ilmastotyössään hyvin erilaisissa tilanteissa. Varsinkin pienemmät kunnat kaipaavat neuvontaa ja koordinointia.

Kuntien ja kuntayhtymien ilmastotyö perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen, lukuisiin verkostoihin ja hankepohjaiseen rahoitukseen. Vähempikin ilmastoon, hiilineutraalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä verkostoja riittäisi.

Isoon Hinku-verkostoon lukeutuvat alueelta mukaan Jokioinen, Urjala ja Loimaa. Forssa kuuluu Fisu-verkostoon.

Valtiovallan olisi hyvä lisätä rahoitustaan alueiden ja kuntien ilmastotyöhön.

Kunnat voivat kaavoituksella ohjata tulevaisuuden rakentamista ja liikennevirtoja. Kuntien tärkeänä roolina on kannustaa ilmastonmuutoksen hillintään mukaan kuntalaisiaan ja yrityksiä. Kaikkia kunnan toimia voi arvioida myös ilmaston näkökulmasta.

Elinkeinoelämän ja kuntien ilmastotoimet ovat tukitarpeellisia pitkällä matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ympärille voi kasvaa myös merkittävästi uutta ja kannattavaa liiketoimintaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic