Pääkirjoitukset

Luonnonsuojelulain uudistus kahlitsee malminetsintää – Kansallis- ja luonnonpuistot jäävät rauhaan

Malminetsintään kuuluu näytteenottoa, mutta kansallispuistoihin ei ole asiaa. Kuva: Seppo Pessinen
Malminetsintään kuuluu näytteenottoa, mutta kansallispuistoihin ei ole asiaa. Kuva: Seppo Pessinen

Hallituksen lakiesitys tilkitsee useilla tarkistuksilla vanhan luonnonsuojelulain rakosia. Nykyinen laki on neljännesvuosisadan takaa ja alkuperäinen sadan vuoden takaa.

Merkittävin muutos lakiesityksessä on kieltää malminetsintä kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan.

Malminetsinnän ja kaivosvarausten leväperäisyys on puhuttanut pitkään ja ollut esillä kaivoslain uudistamisen yhteydessä, mutta luonnonsuojelulain uudistus ehtii savottaan ensin.

Esimerkiksi Hämeen liitto totesi huhtikuussa lausunnossaan kannattavansa kaivoslakiin kunnon varausmaksua ja varausaluekiellon laajentamista kansallispuistoihin, luonnonsuojelualueille ja Natura-alueille.

Hämeen liitto vaati perustellusti selkeämpää kirjausta eri lakien välille siitä, mitä velvoitteita pitää ottaa huomioon varauksia, malminetsintä- tai kaivos- ja kullanhuuhdontalupia hakiessa. Luonnonsuojelulain rajoituksia malminetsintään onkin valmisteltu yhdessä kaivoslain uudistamisen kanssa.

Uuteen luonnonsuojelulakiin tulee myös säädöksiä uhanalaisista luontotyypeistä sekä kansallisesta luonnon monimuotoisuusstrategiasta.

Lakiesityksestä löytyvät säädökset ekologisesta kompensaatiosta, jolla yritykset voivat tulevaisuudessa hyvittää toiminnallaan aiheuttamiaan luontohaittoja. Kompensaatio ei täysin vakuuta, sillä se perustuu täyteen vapaaehtoisuuteen. Tämä antaa näin sijaa viherpesulle, mutta on askel oikeaan suuntaan.

Lakiesitys on kompromissi, sillä kirjauksista oli toraa ympäristö- ja maa- ja metsätalousministeriöiden väillä sekä hallituspuolueissa etenkin vihreiden ja keskustan kesken.

Keskusta komppasi elinkeinoelämän vastustusta siitä, että malminetsintää kaavailtiin kiellettäväksi kansallis- ja luonnonpuistojen lisäksi myös muilla valtion luonnonsuojelualueilla. Kompromissin mukaan valtion muilla suojelualueilla tiukennetaan malminetsinnän sääntelyä. Hyvä niinkin.

Luonnonsuojelulain kauniina pyrkimyksenä on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen.

Uusimmat

Fingerpori

comic