Pääkirjoitukset

Luottamus säilyi, parannettavaakin paljon

Erilaisten julkaisujen luotettavuutta on punnittu erityisesti koronakriisin aikana. Suomalaisten luottamus perinteistä uutismediaa kohtaan on kansainvälisesti korkealla. Kuva: Riku Hasari
Erilaisten julkaisujen luotettavuutta on punnittu erityisesti koronakriisin aikana. Suomalaisten luottamus perinteistä uutismediaa kohtaan on kansainvälisesti korkealla. Kuva: Riku Hasari

Suomalaisten luottamus uutismediaa kohtaan on kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla. Samalla kuitenkin kriittisyys median riippumattomuuteen ja suoriutumiseen on kasvanut.

Tällaiset tulokset kävivät ilmi Tunteet pelissä: Median auktoriteetti ja yleisön luottamus –hankkeen loppuraportista, joka julkaistiin viikolla.

Helsingin yliopiston vetämän hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa suomalaisten käsityksistä median ja journalismin luotettavuudesta.

Tuloksia verrattiin vuosina 2007 ja 2009 toteutettuihin tutkimuksiin.

Ajallinen vertailu osoitti, että suomalaisten luottamus keskeisiin valtakunnallisiin uutismedioihin on pysynyt korkealla tasolla.

Luotettavimmiksi koetut uutisbrändit erotetaan selvästi epäluotettaviksi koetuista iltapäivälehdistä ja erityisesti sosiaalisesta mediasta.

Yksi tutkimuksen huomioista oli, että luottamus sosiaaliseen mediaan uutislähteenä on vielä vähäisempää kuin aikaisemmin.

Esimerkiksi Facebookin koki uutislähteenä luotettavaksi minimaaliset kolme prosenttia vastaajista, Twitterin neljä.

Paikallislehden verkkopalvelun koki luotettavaksi 64 prosenttia ja epäluotettavaksi vain viisi prosenttia vastaajista.

Loput eivät ottaneet asiaan kantaa.

Pelkkää suitsutusta ei niin sanotulle perinteiselle medialle tietysti tullut.

Eniten ovat heikentyneet yleisön arviot siitä, miten valtamedia onnistuu edistämään suomalaista kulttuuria ja yhteenkuuluvuutta.

Myös arviot journalismin yhteiskunnallisesta roolista ja suoriutumisesta ovat tulleet aiempaa kriittisemmiksi.

Lisäksi luottamus journalistiseen etiikkaan on heikentynyt.

Tutkimushankkeessa toteutettiin lisäksi koronapandemian tiedonvälitystä koskeva kyselytutkimus.

Toukokuussa noin 60 prosenttia vastaajista piti uutismediaa yleisesti luotettavana tahona koronavirukseen liittyvässä uutisoinnissa.

Yksittäiset tiedotusvälineet saivat vielä huomattavasti parempia arvioita.

Yleisön luottamus siis säilyi, mutta perinteiselle medialle jäi paljon parannettavaakin.

Uusimmat

Fingerpori

comic