Pääkirjoitukset

Maanparannusaineisiin on ladattu suuria odotuksia – Kaikenkattaviksi ihmeentekijöiksi ei niistä Loimijoen savimaillakaan ole

Rakennekalkin etuihin kuuluu se, että pellon kalkitus hoituu samalla kerralla. Kuva: Juhani Salo
Rakennekalkin etuihin kuuluu se, että pellon kalkitus hoituu samalla kerralla. Kuva: Juhani Salo

Maanparannusaineille on asetettu suuret toiveet jokivarsipeltojen ja Saaristomeren kunnostajina ja fosforikuormituksen leikkaajina.

Fosforin huuhtoutuminen pelloilta sadeveden mukana ojiin, jokiveteen ja lopulta Itämereen aiheuttaa laaja-alaista rehevöitymistä. Ongelman ratkaisuksi on kokeiltu lupaavin tuloksin kipsiä, maanparannuskuitua ja rakennekalkkia.

Fosforipäästöjen vähentämisessä on vain voittajia. Viljelijän ei kannata haaskata fosforilannoitetta vaan saada se sitoutumaan peltoon kasvien käyttöön. Ranta-asukkaat iloitsevat, kun vedet kirkastuvat. Lajistokin elpyy.

Pellolle levitetty kipsi, ravinnekalkki tai kuitu voi jopa puolittaa pellolta vesistöön karkaavan fosforin määrän ja vähentää eroosiota.

Kuidun käyttöön on perehdytty Luonnonvarakeskuksessa Jokioisilla. Luke on tutkinut myös rakennekalkkia ja kipsiä.

On hienoa, että valtion tukema kipsin levitys laajenee syksyllä myös näille Loimijoen saviseuduille.

Maanparannusaineet pitää valita peltolohkokohtaisesti. Maan pH-arvo kuuluu avaintekijöihin.

Esimerkiksi kipsi ei sovellu sulfaattivaikutuksen vuoksi pohjavesialueille eikä järvien rannoille. Kipsi sopii kyllä rakennekalkin lailla Loimijoen savipelloille. Maanparannuskuitu sopii sekin eritoten vähämultaisille kivennäismaille.

Rakennekalkki ja kipsi eivät ole luomukelpoisia.

Maanparannusaineiden kustannuksiin vaikuttavat kuljetus, levitys ja muokkaus. Kuitua on saatavilla metsäteollisuudesta ja kipsiä lannoitetehtaan kipsijätteestä.

Maanparannusaineet eivät ole kaikenkattavia ihmeentekijöitä. Ne vähentävät tutkimusten mukaan nopeasti vesistöpäästöjä ja kohentavat maan rakennetta, mutta vaikutuksen kesto on rajallinen.

Peltohuuhtoutumisiin kannattaa nyt kiinnittää huomiota, sillä ne lisääntyvät leutojen, roudattomien ja sateisten talvien yleistyessä.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys kannustaa maanomistajia palauttamaan valuma-aluetta takaisin luonnonmukaisempaan suuntaan.

Kasvipeitteisyyden lisäys, täsmälannoitus ja kevennetyt muokkausmenetelmät pienentävät nekin ravinnehuuhtoutumia ja siten lannoituksen tarvetta.

Uusimmat

Fingerpori

comic