Pääkirjoitukset

Naisilla yhä kiivettävää pörssiyhtiöiden johtoon

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen pitää tärkeänä, että naisten urapolkuihin johtajina kiinnitetään edelleen huomiota. Kuva: Liisa Takala
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen pitää tärkeänä, että naisten urapolkuihin johtajina kiinnitetään edelleen huomiota. Kuva: Liisa Takala

Tasa-arvo edistyy ilahduttavasti pörssiyhtiöiden johdossa. Tehtävää vielä riittää, sillä yhtiöt ovat yhä kovin miesvetoisia.

Suomi sijoittui neljänneksi uudessa eurooppalaisessa pörssiyritysten listauksessa, joka mittaa sukupuolten tasa-arvoa.

Suomessa joka neljännen pörssiyhtiön johtoryhmässä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Osuus on uusi ennätys.

Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksen mukaan suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisia on jo 29 prosenttia.

Mikä parasta, naisjohtajien osuus on kasvanut hienokseltaan vuosittain.

Eniten kirittävää on naisten osuudessa liiketoimintojen johtajina ja toimitusjohtajina. Tavallisesta tusinasta suomalaisia toimitusjohtajia vain yksi on nainen.

Ikävä kyllä suurosa johtoryhmien naisjäsenistä johtaa edelleen niin sanottuja tukitoimintoja, kun toimitusjohtajaksi edetään enimmäkseen talous- tai liiketoimintajohdosta. Naisten osuus talous- ja liiketoimintajohdossa on kuitenkin kasvussa, mikä näkyy etenkin nuoremmassa ikäluokassa.

Tasa-arvon kohentumisen arvoa nostaa se, että Suomessa se perustuu yritysten itsesääntelyyn eikä kiintiölainsäädäntöön.

Keskuskauppakamari pyrkii aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta naisjohtajaselvityksin, lausunnoin ja järjestämällä naisjohtajien mentorointiohjelmaa.

Naisten määrän kasvattaminen yhtiöiden johdossa on pitkällinen tavoite. Sen kannustimena ovat paitsi tasa-arvovaateet myös yhtiöiden pyrkimys monipuoliseen asiantuntemukseen.

Yhtiöissä on perusteltua parantaa sukupuolten välistä suhdetta hallituspaikkavalinnoilla, joissa tasaveroisista ehdokkaista valinta kohdistuu aliedustettuun sukupuoleen.

Korkeakouluopiskelijoiden perusteella naisten osuus yritysten johtotehtävissä nousee. Tosin miehet edelleen pyrkivät ja pääsevät naisia todennäköisemmin päällikkötehtäviin.

Tulokset osoittavat kuitenkin, että asenteet hiljalleen muuttuvat ja yhteiskunnallinen muutospaine toimii.

Uusimmat

Fingerpori

comic