Pääkirjoitukset

Numerot palaavat koululaisten todistuksiin

Koulutodistus on tärkeä juttu koko perheelle. Leena Vuolle kiitteli tyttärensä Iiriksen ensimmäistä todistusta vuonna 2012. Kuva: Juhani Salo
Koulutodistus on tärkeä juttu koko perheelle. Leena Vuolle kiitteli tyttärensä Iiriksen ensimmäistä todistusta vuonna 2012. Kuva: Juhani Salo

Opetushallituksessa pähkäillään parhaillaan päättötodistuksen kriteereitä uusiksi. Jatkossa numeroille 5, 6, 7, 8 ja 9 on selvät arviointikriteerit. Tähän asti mittari on ollut vain arvosanalle 8.

Normin puuttuminen muissa arvosanoissa on johtanut siihen, että peruskoulunsa päättävät nuoret hakevat lukioon ja ammatilliseen koulutukseen epätasa-arvoisessa asemassa.

Jopa saman koulun sisällä oppilaat ovat voineet saada samoilla oppimistuloksilla eri arvosanoja.

Eroja on ollut myös sukupuolten välillä. Esimerkiksi äidinkielessä tytöt ovat saattaneet saada osaamiseensa nähden heikompia tuloksia kuin pojat. Matematiikassa tilanne on ollut taas päinvastainen.

Vaihteleva käytäntö ja opettajien eri arviointikriteerit ovat vaarantaneet jopa oppilaiden oikeusturvan.

Nyt tilanne on muuttumassa. Normit selkeyttävät opettajien työtä eritoten ysiluokan päättöarvioinnissa. Siinä on määrä mitata oppilaan osaamista ja tavoitteiden saavuttamista.

Tähän asti koululaiset ovat saaneet ensimmäisen numerotodistuksen vasta viidennellä luokalla.

Siihen asti on raksittu ruutuja ja annettu sanallisia arviointeja oppilaan oppimisesta ja käytöksestä koulussa. Vanhemmat ovat vanhempainilloissa käyneet läpi muuttuneiden opetussuunnitelmien arviointikriteereitä.

Tapa on ollut kiltti, mutta monelle koululaiselle varsin epäselvä ja ensimmäiset vasta viidennellä luokalla saatavat numeroarvosanat ovat voineet yllättää. Opetushallitus on nyt esittänyt, että numerotodistukset tulisivat kaikille jo neljännellä luokalla. Paikallisesti numeroarvosanat voi ottaa käyttöön jo aikaisemminkin.

Uusien arviointikriteerien mukaan pelkän sanallisen todistuksen voi nyt antaa 1.–3.-luokilla, mutta opetuksen järjestäjä saa päättää, ottaako se heti käyttöön numeroarvosanat myös neljännettä luokkaa aiemmin, esimerkiksi kolmannen keväällä.

Käytäntö on selkeä ja paluu vanhaan. Historiasta kannattaa ottaa opiksi. Ehkä sama tilanne on vuosikymmenen päästä suhtautumisessa avoimiin oppimisympäristöihin.

Fingerpori

comic