Pääkirjoitukset

Palkansaajia riittää kahteen kerrokseen

Tavallisen palkansaajan kokonaisansiot lähentelevät vuodessa 40000 euroa. Kuva: Seppo Pessinen
Tavallisen palkansaajan kokonaisansiot lähentelevät vuodessa 40000 euroa. Kuva: Seppo Pessinen

Muiden kuukausiansiot herättävät alati kiinnostusta. Moni katsoo kokonaisansioiden perusteella paikkaansa ja arvostustaan yhteiskunnassa. Palkkatilastot voivat viedä myös harhaan.

Tilastokeskuksen uuden palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3139 euroa kuussa, mutta kuukausiansioiden voi sanoa keskittyvän yleisimmin 2500–2999 euroon.

Mediaanipalkka on käypä vertailutapa. Tämän ”keskimmäisimmän palkan” ylä- ja alapuolella on yhtä monta palkansaajaa.

Suomalaisten kokonaisansioiden keskiarvo eli keskipalkka on mediaania korkeampi, koska suurituloiset nostavat keskiarvoa enemmän kuin pienituloiset laskevat. Keskipalkka ei käy palkkatason mittarista.

Lisäksi on huomioitava, että kokonaisansiot sisältävät normipalkan lisäksi kaikki palkanlisät, mutta eivät kertaluontoisia palkaneriä kuten tulospalkkioita tai lomarahoja.

Maakunnittain suurimmat mediaaniansiot olivat totutusti Uudellamaalla, 3441 euroa bruttona. Pienimmät mediaaniansiot olivat Etelä-Savossa, 2829 euroa.

Kanta-Häme edustaa palkkataulukoissa 3000 euron mediaaniansioilla vankkaa keskiryhmää. Keskiarvoansiot olivat 3305 euroa.

Kanta-Hämeessä vähiten ansaitseva kymmenesosa palkansaajista (alin desiili) sai 2189 euroa tai vähemmän. Maakunnan eniten ansaitseva kymmenesosa (ylin desiili) tienasi enemmän kuin 4720 euroa.

Koko maassa alin kymmenys tienasi 2222 euroa tai vähemmän ja ylin kymmenys 5238 euroa tai enemmän. Uudellamaalla paras kymmenys sai vähintään 6000 euroa kuussa. Uudellamaalla palkkahajonta on muita maakuntia suurempaa.

Palkkarakennetilastoista on havaittavissa, että Suomessa elää kahden kerroksen väkeä: akateemisesti kouluttautuneet asiantuntijat ja työntekijät.

Asiantuntijatason tehtävissä tuntipalkka on alimmillaankin suunnilleen tyypillisen työntekijän tuntipalkan verran.

Tämä kahtiajakautuminen ei kuitenkaan ole yhtä suurta kuin muualla Euroopassa. Tulonjakoa tasaa vielä verotus.

Uusimmat

Fingerpori

comic