Pääkirjoitukset

Puuttuminen on samalla välittämistä

Liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa tyypillisesti kesäkuukausina. Samoin kasvavat rattijuopumustapaukset. Kuva: Tapio Tuomela
Liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa tyypillisesti kesäkuukausina. Samoin kasvavat rattijuopumustapaukset. Kuva: Tapio Tuomela

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 26 prosenttia kertoi kokevansa huolta läheisen ajoterveydestä tai ylipäänsä kyvystä ajaa ja selviytyä liikenteessä. Omasta ajoterveydestään oli huolissaan 12 prosenttia vastanneista.

Kyselyssä moni kertoi kokevansa vaikeaksi sen, että asian ottaisi puheeksi läheisen kanssa.

Monesti näin varmasti onkin, mutta puuttuminen on samalla välittämistä – erityisesti liikkumiseen liittyvissä asioissa.

Suomessa on valtavasti alueita ja paikkakuntia, joissa ei ole toimivaa julkista liikennettä ja välimatkat ovat pitkät. Siksi oma auto on perusväline, jota tarvitaan itsenäiseen liikkumiseen, itsenäiseen elämään ja päivittäisestä arjesta selviytymiseen.

Kuitenkin, jos ajaminen ei ole enää turvallista itselle ja muille, on asiaan puututtava ja ajaminen on lopetettava. Useimmiten jokin keino arjesta selviytymiseen löytyy.

Sama matala puuttumiskynnys pitäisi tietysti olla myös niissä tilanteissa, joissa kaveri tai läheinen on lähdössä humalassa rattiin.

Jos tarkastellaan tilastoja, valppaana pitäisi olla juuri nyt: alkoholirattijuopumusten määrä kasvaa aina kesäkuukausina. Samoin kasvaa liikenneonnettomuuksien määrä.

Rattijuopumusonnettomuudet ovat toki vähentyneet, mutta niiden osuus liikennekuolemista ei ole. Tällaisissa onnettomuuksissa tyypillisesti suistutaan tieltä ja turvavyö on jäänyt kiinnittämättä.

Rattijuopumusonnettomuudet korostuvat myös nuorten ja miesten kohdalla.

Viime vuonna rattijuopumuksia kirjattiin viranomaisten tilastoihin 20 200 kappaletta, mikä oli 1 700 tapausta (9,3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna.

Perusmuotoisia näistä oli 13 300, mikä oli peräti 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Perusmuotoisista rattijuopumuksista jo kolme neljästä aiheutuu muista huumaavista aineista kuin alkoholista.

Tällaiset lukemat osoittavat myös sen, että jako perusmuotoiseen ja törkeään rattijuopumukseen on auttamatta vanhentunut. Huumeissa ajaville jaetaan pääsääntöisesti perusmuotoisia rangaistuksia – oli pää ajohetkellä miten sekaisin tahansa.

Uusimmat

Fingerpori

comic