Pääkirjoitukset

Resurssi- ja rahapula kalvaa kylien vesihuoltoa – Vaihtoehtoina eri toimijoiden välinen yhteistyö tai sitten sulautuminen isompaan laitokseen

Forssan jätevedenpuhdistamon mittava saneeraus- ja laajennushanke valmistui vuonna 2016. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssan jätevedenpuhdistamon mittava saneeraus- ja laajennushanke valmistui vuonna 2016. Kuva: Lassi Puhtimäki

Haja-asutusalueen kylille on viime vuosikymmeninä rakennettu vesihuoltoverkostoja, joita ylläpitävät paitsi kunnalliset vesihuoltolaitokset myös yksityisomisteiset vesiosuuskunnat ja -yhtymät.

Nyt iso osa näistä laitoksista joutuu sinnittelemään tuottaakseen asiakkailleen toimintavarmoja vesihuoltopalveluja. Pulmana on etenkin resurssien vähyys sekä riittämätön rahoitus.

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategia nostaa esille uhkakuvat vesihuollon toimintakyvyn rapautumisesta.

Toiminnan jatkuvuus on kiinni eri toimijoiden välisestä yhteistyötä tai sitten sulautumisesta isompaan laitokseen.

Velkainen Koijärven alueen jätevesiosuuskunta kaatui muutama vuosi sitten Forssan vesihuoltoliikelaitoksen hoidettavaksi.

Tammelan kunta on saanut antaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti avustuksia ja lisärahoitusta etenkin Pohjois-Tammelan ja Etelä-Tammelan vesihuoltoyhtiöille.

Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi vasta pari viikkoa sitten yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen Tammelan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa paljon puhutun Forssan–Portaan–Riihivalkaman vesihuoltolinjan rakentamisesta ja ylläpidosta.

Projektin käynnistyminen vei aikaa, kun johtolinjan sijoittamisesta ei ollut voimassa olevia maanomistajasopimuksia. Tammelan ympäristölautakunta sai joulukuussa päätettyä johtolinjan paikasta.

Yhteistyötä on muutenkin. Tammelan vesihuoltolaitoksella on sopimus jätevesien johtamisesta Forssan vesihuoltoliikelaitoksen viemäriverkkoon. Samoin Humppilan jätevedet puhdistetaan Jokioisilla. Teollisuuden paineviemäri on rakenteilla Jokioisilta Forssaan.

Forssan ja Tammelan yhteinen vesihuoltohanke merkitsee yhteistyön tiivistymistä, mutta seudullinen vesihuoltoyhtiö on toistaiseksi jäänyt kirjoituspöytäharjoitelmaksi.

Seudullinen yhtiö toisi kuitenkin vesihuoltopalveluihin varmuutta ja parantaisi asiantuntemusta. Avoinna oleviin kysymyksiin on löydettävissä neuvotellen vastauksensa, kunhan tahtoa löytyy.

Iso kuntien omistama seudullinen vesihuoltoyhtiö voisi pieniä paremmin vastata tulevaisuuden vesihuollon haasteisiin ja investointeihin. Valtiovallan sääntelykin on lisääntymään päin.

Uusimmat

Fingerpori

comic