Pääkirjoitukset

Seutu uranuurtajana työllisyysuudistuksessa

Ypäjän kunnan työpaja on Vieteri, joka aktivoi nuoria ja muita työttömiä työelämän pariin. Palvelusopimuksen toteutuessa kuntien työpajat voisi siirtää Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ohjaukseen. Kuva: Tapio Tuomela
Ypäjän kunnan työpaja on Vieteri, joka aktivoi nuoria ja muita työttömiä työelämän pariin. Palvelusopimuksen toteutuessa kuntien työpajat voisi siirtää Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän ohjaukseen. Kuva: Tapio Tuomela

Suomen hallitus on linjannut, että työllisyyden palvelut ovat siirtymässä kunnille hallituskauden päättyessä. Se on suurin muutos työllisyyden hoidossa vuosikymmeniin.

Parhaillaan on käynnissä uudistusta pohjustavia työllisyyden kuntakokeiluja, joissa on mukana kolmannes kunnista.

Työttömät työnhakijat kaipaavat entistä enemmän yksilöllisiä, juuri heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluja.

Forssan seudun kunnat eivät kuulu työllisyyden kuntakokeiluihin, mutta alueelle on omaehtoisesti suunniteltu viiden kunnan ja seitsemän muun julkisen organisaation kesken omaa ainutlaatuista työllisyydenhoidon kokonaisuutta.

Yhden luukun periaate on ”Lounais-Hämeen mallissa” valmiiksi tavallista lähempänä, koska mukana ovat TE-toimiston ja ELY-keskuksen tukemana keskeinen ammatillinen koulutuslaitos, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK), alueen täysverinen sote-organisaatio, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, ja yritysneuvontaa alueella tarjoava Forssan Yrityskehitys.

Verkosto on hyvällä alulla, mutta vasta suunnittelua puoltavan aiesopimuksen tasolla. Allianssi- eli kumppanuussopimus yhteistyöstä on seuraavana vuorossa.

Työllisyydenhoidon verkosto saa seudulla kunnolla vauhtia ja kattavuutta vasta, jos tai kun kunnat hyväksyvät palvelusopimuksen. Tuolloin esimerkiksi kunnissa toimivat työpajat saataisiin samaan organisaatioon, mutta toki pysyisivät nykysijoillaan.

Synergiaedut ovat hyvin perusteltavissa. Kokemus on osoittanut, että konkreettista seudullista yhteistyötä on eri kuntien luottamushenkilöille vaikea myydä, elleivät he koe juuri oman kunnan voittavan jotain.

Kun työttömät työnhakijat etenevät joustavasti koulutukseen tai työuralle, voitto seudullisessa työllisyydenhoidossa jakautuisi kaikille, ei vain kuntien omistamalle LHKK:lle.

Kuntien kannustimena on pitää työmarkkinatuen kuntaosuus kurissa. Hyvin toimiva työllisyydenhoito on myös elinvoimatekijä.

Seudullinen verkosto on järkevää valmistautumista valtiovallan aikeeseen siirtää työllisyyspalvelut kuntien kontolle jo vuonna 2024.

Yksittäinen pieni kunta on joka tapauksessa kovin kevyt lastu työllisyydenhoidon laineilla.

Uusimmat

Fingerpori

comic