Pääkirjoitukset

Suostumuksella parempi – tasavertaisesti paras

Seksuaalirikoslainsäädäntö on uudistumassa.
Seksuaalirikoslainsäädäntö on uudistumassa.

Hyvä yritys, mutta viimeistely ontuu. Kovin odotettu seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus uhkaa jäädä lausunnonantajien mukaan torsoksi.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen on Suomessa ladattu kovia toiveita, sillä seksuaalirikoksen uhrin asemaa on tarve parantaa.

Raiskausta koskeva pykälä on herättänyt eniten keskustelua.

Lakimuutosta ajoi kansalaisaloite, joka eteni viime vuonna eduskuntakäsittelyyn. Tavoitteena on ollut muuttaa rikoslakia Ruotsin mallin mukaiseksi niin, että raiskaus määriteltäisiin suostumuksen puutteen eikä käytetyn väkivallan tai sillä uhkaamisen kautta.

Raiskauspykälän muutos suostumusperusteiseksi näyttää jäävän hiukan vajaaksi, kun lukee oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä tulleita lausuntoja.

Naisjärjestöjen Keskusliiton mukaan ehdotus pitää kirjoittaa kokonaan uudelleen. Seksin vapaaehtoisuuden vaatimus ei riitä.

Myös Raiskauskriisikeskus Tukinainen katsoo, ettei raiskauksen määritelmä tällaisena juuri muutu.

Seksuaalirikosten helmasyntinä on pysymässä tulkinnanvaraisuus, joka heikentää asianosaisten oikeusturvaa.

Ehdoton 12 vuoden raja koskemattomuudessa on saamassa sentään entistä vahvemman sinetin.

Tosin 12–15-vuotiaiden lasten asemaa lakiuudistus heikentäisi, jos heihin kohdistetusta rikoksesta voisi antaa lievemmän tuomion lapsen aloitteellisuuden vuoksi.

Alaikäinen ei ole millään muotoa tasavertainen ja omaehtoinen toimija aikuisen rinnalla, vaan kovin hauras johdateltavaksi ja painostettavaksi.

Lain pitäisi huomioida myös muut erityisen haavoittuvassa asemassa olevat uhrit kuten vammaiset ja vanhukset.

Seksuaalirikoksissa tekijällä on uhriin valta-asema, joka korostuu etenkin insestitapauksissa.

Jo YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Lanzaroten sopimus vaativat, että kaikkia alle 18-vuotiaita suojellaan seksuaaliselta väkivallalta.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle ja pakottaminen seksiin on yksiselitteisesti tuomittavaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic