Pääkirjoitukset

Tasa-arvoihanne törmää asevelvollisuusmalliin

Asepalvelukseen kohdistuu erilaisia odotuksia. Kuva: Kati Laukkanen
Asepalvelukseen kohdistuu erilaisia odotuksia. Kuva: Kati Laukkanen

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) uusi kysely paljastaa parhaan maanpuolustustahdon hiipumisen ja asevelvollisuuden muutoshalun.

Vain hiukan yli puolet MTS:n kyselyyn vastanneista kannattaa nykyistä miesten pakollisen ja naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden mallia. Nykymallin kannatus on verraten vähäistä etenkin 25–34-vuotiaiden keskuudessa.

Tasa-arvoajattelun siivittämänä jo lähes neljäsosa vastaajista pitää parempana sekä miesten että naisten pakollista asevelvollisuutta.

Molempien sukupuolten vapaaehtoinen asepalvelus tai ammattiarmeija saa sentään vähemmän kannatusta. Vaihtoehdot eivät ole kovin realistisia.

Realiteettien tajua osoittaa se, että nykyistä asevelvollisuutta pidetään selvästi parhaana, kun vaihtoehtoina on siirtyminen valikoivaan asevelvollisuuteen ja reservin koon supistuminen tai puhdas ammattiarmeija.

Yleisen asevelvollisuuden kannatus on joka tapauksessa laskenut viime vuosina. Mutta ei kuitenkaan kovin alhaiselle tasolle.

Nykyisen kutsuntajärjestelmän muuttamiselle on kuitenkin yleistä kannatusta.

Yllättävästi yli puolet vastaajista siirtyisi miesten ja naisten yleiseen kansalaispalvelukseen, jonka voisi suorittaa siviili- tai varusmiespalveluksena. Muutoshan olisi nykyiseen suuri. Lukema kuvannee enemmän kansalaisten yhdenvertaisuusihannetta kuin todellista halua kansalaispalvelukseen.

Aseellinen maanpuolustus hyökkääjää vastaan ei ole sekään parhaassa kurssissaan, mutta suureen huoleen ei sen suhteen ole silti syytä.

Valtioneuvosto asetti viime keväänä, kaikesta päätellen juuri oikeaan aikaan, parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistarpeita ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Kyselyn tulokset vaativat jatkotyöstämistä. Komitea pohtii myös kansalaispalvelusmallin mahdollisuutta.

Kutsuntojen uudistamista on hyvä miettiä tasa-arvon näkökulmasta, mutta tärkeintä on varmistaa toimiva maanpuolustus.

Uusimmat

Fingerpori

comic