Pääkirjoitukset

Terveistä elintavoista potkua pitkään elämään

Vastasyntyneiden elinajanodote on noussut vuosikausia – kiitos terveydenhoidon ja terveempien elintapojen. Kuva: Miisa Kaartinen
Vastasyntyneiden elinajanodote on noussut vuosikausia – kiitos terveydenhoidon ja terveempien elintapojen. Kuva: Miisa Kaartinen

Kansalaisten elinajanodote nousee sitä tahtia, ettei eläkeuudistus tahdo pysyä perässä. Sekä poikien että tyttöjen laskennallinen elinaika kasvoi vuodessa 0,3 vuotta.

Vastasyntyneiden elinajanodote oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pojilla 79,2 ja tytöillä jo 84,5 vuotta.

Alueelliset erot elinajanodotteessa ovat miehillä suuremmat kuin naisilla. Ruotsinkielinen rannikkoseutu erottautuu edukseen.

Kantahämäläiset lapset ovat hyvin sukupuolensa keskiarvon tuntumassa.

Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka peilaa kuolleisuuden tasoa ajanjaksoittain. Naisiin verrattuna miesten ikävuosia leikkaavat etenkin kaikkinainen riskinotto ja alkoholikuolemat.

Miehet ovat viime vuosikymmenet kirineet kuitenkin elinajanodotteessa naisia kiinni.

Kun sukupuolten ero elinajanodotteessa on nyt rapiat viisi vuotta, 1970-luvun loppupuolella se oli yhdeksän vuotta.

Elinajan hidas nousu johtuu etenkin terveydenhoidon tason paranemisesta, vähenevistä onnettomuuksista ja terveellisistä elintavoista, kun kuolema ei kovin ennenaikaisesti harvenna ikäluokkia.

Suomalaisten elinajanodotetta ovat lääketieteen kannalta nostaneet eritoten verenkiertoelinten sairauksien ilmaantuminen entistä vanhemmalla iällä ja parantunut syövän hoito. Pitkällä aikaa asiaan ovat vaikuttaneet myös tapaturmakuolemien ja itsemurhien lasku.

Omia geenejään ei kannata liikaa syyttää, sillä merkittävimmät riskitekijät liittyvät elintapoihin ja etenkin ravitsemukseen. Pahinta on syödä liikaa ja liian yksipuolisesti sekä elämöidä alkoholin ja tupakan kanssa.

Vähäinen liikunta ja lihavuus altistavat useille sairauksille, jotka voivat lyhentää elinikää.

Pitkän iän resepti löytyy terveellisestä ravinnosta, reippaasta liikunnasta, hyvistä sosiaalisista suhteista ja sopivasta perimästä. Kaikkiin muihin paitsi perimääsi voit vaikuttaa.

Eliniän kasvun toisena puolena on se, että vanhetessaan yhä useampi suomalainen alkaa kärsiä muistisairaudesta. On muistettava pitää huolta myös muistista.

Uusimmat

Fingerpori

comic