Pääkirjoitukset

Työn tuottavuus saa pontta teknologialla

Uusi teknologia parantaa tehokkuutta. Kuvassa Da Vinci -leikkausrobotti. Kuva: epa08628869
Uusi teknologia parantaa tehokkuutta. Kuvassa Da Vinci -leikkausrobotti. Kuva: epa08628869

Työn tuottavuuden kasvu on jäänyt viime vuosina selvästi alle prosentin. Uutta kehityshyppäystä kestää vielä odottaa.

Uusklassisen talousteorian mukaan talouskasvu syntyy työn tuottavuuden kasvusta. Työn tuottavuus taas lasketaan arvonlisäyksen volyymin muutoksena työtuntia kohden.

Työn tuottavuus ei juurikaan kasvanut viime vuonna.

Viime vuosien suurin sukellus työn tuottavuudessa tapahtui vuonna 2009 finanssikriisin seurauksena.

Kuitenkin 1990-luvun alun lama näkyi työn tuottavuuden selvänä kasvuna, kun tehtyjen työtuntien määrä supistui enemmän kuin arvonlisäys.

Kokonaistuottavuuden ja työn tuottavuuden trendi laski Tilastokeskuksen mukaan 1990-luvulta 2010-luvun alkuvuosiin saakka. Trendi kääntyi nousuun 2016–2017, mutta taittui sen jälkeen taas lievästi alaspäin.

Työtuntien määrää työntekijää kohti on pysynyt pitkään samana, mutta työn tuottavuutta voi kirittää teknologian kehityksellä.

Tekninen kehitys etenee kuitenkin portaittain. Uusi tekninen laite voi kasvattaa huomattavasti työntekijän tuottavuutta, mutta sama ei toistu laitteen päivitetyllä versiolla.

Tuottavuutta voidaan parantaa myös työntekijöiden paremmalla osaamisella, joka kehittyy koulutuksella ja paremmilla käytännöillä.

Tuottavuudelle on myös eduksi, jos tehtyjä työtunteja siirtyy matalan tuottavuuden aloilta korkean tuottavuuden aloille.

Suomessa on viime vuosina asetettu suuret odotukset digitalisaatiolle. Se ei ole toistaiseksi suuremmin näkynyt työn tuottavuudessa.

On käynyt selväksi, että useiden prosenttien tuottavuusloikkaan ei nyky-yhteiskunnassa niin vain ylletä.

Työn tuottavuuden näkökulmasta kuuden tunnin työpäivät ovat kaukaista utopiaa. Työajan lyhennys vaatisi uutta teknologiamurrosta, mihin voi kulua kymmeniä vuosia.

Valtion keinoja työn tuottavuuden parantamiseen ovat tutkimus- ja kehitystyön tukeminen ja koulutukseen panostaminen sekä investointeihin kannustavat veronalennukset.

Uusimmat

Fingerpori

comic