Pääkirjoitukset

Varhaiskasvatus luo pohjan oppimiselle

On vaarallista, jos jo varhaisessa kouluiässä alkaa tapahtua jyrkkää jakoa hyvin ja huonosti menestyviin. Kuva: Kimmo Penttinen
On vaarallista, jos jo varhaisessa kouluiässä alkaa tapahtua jyrkkää jakoa hyvin ja huonosti menestyviin. Kuva: Kimmo Penttinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa ahkerasti kunnille erilaisia hankerahoja kehittämistoimiin. Kattavimpien hankkeiden joukkoon kuuluu Oikeus oppia -kehittämisohjelma.

Oikeus oppia -hankkeen avulla on tarkoitus kehittää aivan uusia esi- ja perusopetuksen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen toimintatapoja.

Vuoden kestävässä Kanta-Hämeen hankkeessa on mukana valtaosa maakuntamme kunnista: Hämeenlinna, Forssa, Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja Riihimäki, joilla oppimisen tuen muodot ja resurssit vaihtelevat.

Ajatuksena on samalla alkaa rakentaa seudullista kehittämisverkostoa sekä osallistavaa toimintakulttuuria, kun luokan- ja aineenopettajat, lapset ja nuoret sekä vanhemmat ja kuntien päättäjät miettivät asioita yhdessä. Oppiminen ja opettaminen eivät ole yksilö- vaan yhteistoimintaa.

Tuoreita malleja on tarkoitus pilotoida kouluissa heti kesän jälkeen.

Tasa-arvoinen oppiminen on ollut alusta asti perusopetuksen ohjenuora siinä kuin varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuus.

Huoli eriarvoisuuden kasvusta on siinnyt mm. lasten ahdistuneisuudesta, hyvinvointieroista ja syrjäytymisestä.

Tarve hankkeelle ja yhteistyölle on ollut suuri, vaikka koulutusjärjestelmä on sinänsä peruslähtökohdiltaan laadukas.

Yhteiskunnan sosiaalisen ja alueellinen eriytyminen vaatii reagointia. Resursseja kohdentaminen on järkevää sinne, missä huono-osaisuus on kasautunut.

Hallitusohjelmassa ratkaisuksi on nähty panostamisen varhaiseen koulutukseen Oikeus oppia -ohjelman mukaisesti.

Tavoitteisiin kuuluu tehdä esiopetuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä luokasta yhtenäisempi kokonaisuus.

Hallitusohjelmassa on sovittu yhtenäisen tukijärjestelmän luomisesta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistä koskeva ohjaus pitäisikin olla pitkäjänteistä ja jatkua yli hallituskausien.

Uusimmat

Fingerpori

comic