Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Savisamea Loimijoki vartoo kirkastuvaa aikaa

Vesistöjen tilan parantaminen vaatii suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja laajaa yhteistyötä. Pienellä järvellä toimet voivat näkyä nopeasti, mutta vaikkapa koko Loimijoella ekologiset muutokset ilmenevät hitaasti.

Vesistöjen tila on nykyisin paljon parempi kuin takavuosikymmeninä, jolloin asutuksen ja teollisuuden likavesiä päästettiin suoraan pintavesiin. Muutos on vaatinut kovia panostuksia jätevedenpuhdistamoihin ja siirtoviemäreihin, mutta on kannattanut.

Nykyisin vesistöjen harmina on rehevöittävä hajakuormitus.

Lainsäädäntö vaatii haja-asutusalueella pohjavesialueiden kiinteistöjä ja ranta-asumuksia kunnostamaan jätevesien käsittelyjärjestelmänsä, mutta tämä ei ole vielä kaikin osin toteutunut.

Erityisesti ravinnepäästöjä kuten fosforia ja typpeä kertyy edelleen maa- ja metsätaloudesta. Maataloudessa on monista toimista huolimatta yhä tehtävää ravinteiden pitämiseksi maaperässä. Vastakkainasettelua on kuitenkin syytä välttää, sillä maanviljelyksellä on ansaittu paikkansa Loimijokilaaksossa.

Vesienhoitosuunnitelmat näyttävät hyvää suuntaa. Valtiolla on osoittaa vesiensuojeluun määrärahaa. EU:n maataloustukipolitiikka on paljon vartijana.

Valumat pelloilta ja ojista tuntuvat savisamean, eroosioherkän ja isosorsimon vaivaaman Loimijoen vesissä. Rehevöityminen on kiihdyttänyt joen umpeenkasvua.

Loimijoen vedenlaatu on yläjuoksulla Forssassa, Jokioisilla ja Ypäjällä tyydyttävää. Loimaalta eteenpäin virtaa enää välttävää vettä kohti Itämerta.

Loimijoen virtaamavaihtelut ovat suuria. Tulvia esiintyy etenkin alajuoksulla, mutta Loimijoen säännöstelyllä on alueen vähäjärvisyyden vuoksi vain vähän vaikutusta.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on koostanut kunnianhimoisen Loimijoen pelastusohjelman. Kovana tavoitteena on vähentää vesistökuormitus peräti puoleen nykyisestä, mikä vaatii alueen toimijoiden lähtemistä rinta rinnan vesienhoitoon.

Kaikkien panos on tarpeen. Työ kyllä kiittää lopulta tekijäänsä. Loimijoesta on tehtävissä entistä viihtyisämpi jokialue, jossa kelpaa kaikkien nauttia puhtaasta vedestä, kalastuksesta ja ylipäänsä monimuotoisesta luonnosta.