Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Henkilöstömitoitus ikääntyneiden palveluissa – mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Viime viikkoina on puhuttanut THL:n Vanhuspalvelujen tila -tiedonkeruun tulokset. Henkilöstömitoitus ikääntyneiden palveluissa Forssan seudulla tuntuu huolestuttavan. Haluamme nyt hieman hälventää huolia ja avata termistöä.

2020 voimaan tulleet muutokset ns. vanhuspalvelulaissa määrittelevät toteutuneen vähimmäishenkilöstömitoituksen iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon yksiköissä. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja 2022 alusta 0,6 työntekijää asukasta kohden.

Laissa määritelty henkilöstömitoitus tarkoittaa yksikössä välitöntä asiakastyötä tekeviä. Välitön asiakastyö tarkoittaa hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyviä tehtäviä – kuten asukkaiden hoitoa ja avustamista, pesuapua, wc:ssä ja aterioinnissa avustamista, lääkehoitoa, kuntoutumista, ulkoilua ja viriketoimintaa – eli kaikkea sitä työtä, mikä kohdistuu suoraan iäkkään tarpeisiin.

Välittömän asiakastyön lisäksi jokaisessa työvuorossa yksiköissä tehdään monia tukipalvelutehtäviä, joita ei oteta huomioon henkilöstömitoitusta laskettaessa. Näitä välilliseksi työksi kutsuttavia tehtäviä tekevät samat työntekijät kuin edellä mainittuja välittömän asiakastyön tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi tilojen yleisestä ilmeestä huolehtiminen, pöytien pyyhkiminen ruokailun jälkeen, roskien vienti huoneista sekä puhtaiden vaatteiden ja tavaroiden varastointi.

Välillisiin tehtäviin kuuluvat myös sijaisten hankinta ja työvuorosuunnittelu, työyhteisöpalaverit, koulutukset jne. Kuntayhtymässä kaikkien yksikköjen tilojen siivous toteutetaan ostopalveluna ja asukkaiden pyykkihuollosta vastaa yksityinen palveluntuottaja.

THL tarkastelee kaksi kertaa vuodessa yksiköiden välittömän asiakastyön mitoituksen toteutumista. THL hyödyntää tässä Valviran ohjeistusta. Mitoitusta tarkastellaan kolmen viikon jaksossa ja se lasketaan siten, että yksikön välittömään asiakastyöhön käytetty henkilötyöpanos jaetaan yksikön asiakasmäärällä. Esimerkiksi: jos yksikössä on käytetty välittömään asiakastyöhön (tietyt määritellyt tehtävät) kolmen viikon aikana yhteensä 10 henkilön työpanos ja yksikössä on 18 asiakasta, mitoitus on 0,56.

Vanhuspalvelulaissa määritellään minkä ammattihenkilöstön työpanos otetaan huomioon välittömän asiakastyön laskennassa ja näitä ovat sairaanhoitajat, lähi- ja perushoitajat, mutta myös geronomit, kodinhoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet, fysio- ja toimintaterapeutit, kotiavustajat, hoitoapulaiset ja hoiva-avustajat, viriketoiminnan ohjaajat jne.

Esimerkiksi hoitoapulaiset ja hoiva-avustajat voivat työskennellä välittömän asiakastyön tehtävissä, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu, toimintakyvyn ylläpitäminen) ja siltä osin heidän työpanoksensa otetaan huomioon välittömään asiakastyöhön.

Oppisopimusopiskelijoiden työpanos puolestaan huomioidaan tässä mitoituksessa siltä osin kuin työnantaja on arvioinut heidän osaamisensa riittäväksi kyseiseen tehtävään. Muiden hoitotyönopiskelijoiden työssäoppimisjakson aikana tapahtuvaa työskentelyä ei huomioida mitoituksessa.

Laissa määritellään myös minkä ammattiryhmän henkilöistä työvuorovahvuus ei saa pelkästään koostua, sekä se, että ilman lääkehoidon koulutusta ei saa osallistua lääkehoidon tehtäviin.

Annukka Kuismin

palvelualuejohtaja

Taina Haavisto

asumispalvelupäällikkö

FSHKY