Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Sote- ja pelastuspalveluiden laatu on monitahoinen kokonaisuus, jota voidaan tarkastella palveluiden asiakaslähtöisyyden, saatavuuden, turvallisuuden ja vaikuttavuuden kautta

Hyvinvointialuevaalit järjestetään tammikuussa 2022 sote-uudistuksen myötä. Vaaleissa äänestetään aluevaltuusto, joka tulee jatkossa päättämään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä hyvinvointialueella. Tämä tarkoittaa Kanta-Hämeessä Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen palveluita. Kyseisten palveluiden tuottamisen keskiössä on palveluiden laatu, mutta mitä palveluiden laadulla tarkoitetaan?

Lainsäädäntö määrittää reunaehdot sosiaali- ja terveydenhuollon- sekä pelastuspalveluiden laadulle. Palveluiden laatu on monitahoinen kokonaisuus, jota voidaan tarkastella palveluiden asiakaslähtöisyyden, saatavuuden, turvallisuuden ja vaikuttavuuden kautta.

Asiakaslähtöisillä palveluilla tarkoitetaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä turvallisia ja vaikuttavia palveluita. Palveluiden saatavuudella ja saavutettavuudella puolestaan tarkoitetaan palveluiden saamista kohtuullisessa ajassa, palvelun tarpeen kiireellisyys huomioiden. Sote-uudistuksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi kiireettömään hoitoon pääsyä seitsemän vuorokauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Palvelut, etenkin peruspalvelut tulee saada yhdenvertaisesti läheltä asiakkaan asuinpaikasta huolimatta.

Palveluiden turvallisuus korostuu asiakkaan saamassa oikeassa ja mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavassa hoidossa tai palvelussa. Palveluiden tulee olla yksilöllisiä, suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti tuotettuja ja toteutettuja. Keskeisessä asemassa palveluiden turvallisessa toteutumisessa on työntekijöiden korkeatasoinen osaaminen ja hyvinvointi. Lisäksi on tärkeää esimerkiksi epäkohtien ja väärinkäytösten järjestelmällinen raportointi ja raportoitujen tapausten käsittely siten, että epäkohdat tulee korjattua.

Vaikuttavat palvelut edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Arviointi on tärkeä osa järjestelmällistä johtamista sekä kustannustehokkaiden ja monialaisten palveluiden tuottamista. Laadun arviointiin tarvitaan erilaisia mittareita kuten asiakastyytyväisyys -kyselyt tai potilasvahinkoilmoitukset. Lisäksi tarvitaan uudenlaisia laaturekistereitä ja -kriteeristöjä, joilla mitataan laatua esimerkiksi eri palveluiden rajapinnoilla.

Laadun arvioinnin ja käytettyjen mittareiden tulee olla yhteneväiset sekä hyvinvointialueen sisällä kuin myös kansallisella tasolla, jotta voidaan tarkastella yhdenvertaisten palveluiden laadukasta toteutumista.

Johanna Wiisak

aluevaltuustoehdokas, Forssa (Keskusta sit.)