Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide | Tammelan koulukeskuksessa voidaan myös hyvin – Olemme olleet rehtori Päivi Häkkiseen varsin tyytyväisiä

Tällä kirjoituksella haluamme tuoda esiin näkemyksemme ja oman kokemuksemme, joka mielestämme ei ole tullut riittävästi esille Forssan Lehden jutussa (FL 23.5.2023). Myös Tammelan kunnan taholle haluamme välittää lisätietoa.

Olemme yllättyneinä ja järkyttyneinä lukeneet työyhteisöämme koskevaa tietoa Forssan Lehdestä. Tällä kirjoituksella emme suinkaan tahdo vähätellä kenenkään kokemuksia. Jokaisella työpaikalla eteen tulee vaikeita tilanteita ja uusi esimies tuo usein mukanaan uusia käytänteitä. Kriisitilanteissa on mahdollisuus myös hyvään kehitykseen. Ylilyöntejä sattuu kaikille, virheitäkin voi olla tapahtunut. Kehitettävää on aina.

Mielestämme on kuitenkin tärkeää tuoda esiin myönteisetkin kokemukset; tällainen uutisointi koulun toiminnasta herättää varmasti huolta ja ihmetystä oppilaissa ja huoltajissa.

Rehtori Päivi Häkkinen aloitti Tammelan koulukeskuksessa syyslukukaudella 2022. Ottaessaan haltuun uusia työtehtäviään Häkkiselle siirtyi myös sivistystoimenjohtajan pitkä sijaisuus. Suuresta työkuormasta huolimatta kokemuksemme uudesta esihenkilöstämme ovat hyvin positiivisia. Kuten Forssan Lehden jutussakin tuotiin esiin, henkilöstön sisäinen, maaliskuussa tehty työhyvinvointikysely, antoi esihenkilöllemme tulokseksi 4/5. Olemme siis työpaikalla olleet häneen varsin tyytyväisiä.

Valitettavasti Häkkistä kohtaan on esitetty myös sellaisia syytöksiä, joihin hän ei ole itse voinut vaikuttaa, vaan päätökset on tehty esimerkiksi hänen edeltäjänsä ja muun työntekijän toimesta. Enemmistö henkilöstöstä ei ole huomannut nyt lehdessä esiintuotuja asioita eikä ole ollut aktiivisena viemässä niitä eteenpäin.

Päivi Häkkinen on kokemuksemme mukaan hyvin ammattitaitoinen, tasapuolinen ja osaava rehtori. Hän tekee työnsä kiitettävästi. Häkkinen on johtaja, joka tekee työtään myös omalla esimerkillään. Häkkinen haluaa kehittää kouluyhteisöä. Hänellä on ollut tahtotila tehdä koulukeskuksesta aidosti yhtenäiskoulu, mikä osaltaan on saattanut herättää vastarintaa.

Esihenkilönä Häkkinen puuttuu epäkohtiin ja edellyttää alaisiltaan omien tehtävien hoitamista. Hän on kohdellut työntekijöitä reilusti ja tasapuolisesti pykälien ja säädösten mukaan. Kaikille on ollut samat säännöt eikä erityisetuja ole ollut. Hän myös antaa positiivista palautetta yksilöille työyhteisön kuullen ja on tuonut useasti esiin arvostuksensa tehdystä panoksesta.

Moni meistä kokee Häkkisen olevan ihmisenä läsnäoleva, lämmin ja helposti lähestyttävä. Oppilaita kohtaan Häkkinen on välittävä ja keskusteleva kasvattaja, joka osallistaa oppilaita ja kuuntelee heitä.

Paljon puhutaan työnantajataidoista mutta aivan yhtä tärkeitä ja oleellisia ovat työntekijätaidot. Näihin kuuluu muun muassa se, että tuo havaitsemansa epäkohdat asiallisesti esiin esimiehelle, keskustelee näistä ja ottaa vastaan tarjotun avun ja keinot sekä korjaa toimintaansa, jos siinä perustellusti on ollut huomautettavaa.

Koemme, että työyhteisömme on tämän kuluvan lukuvuoden aikana muuttunut entistä myönteisempään suuntaan; töihin on mukava tulla. Muutokset eivät aina ole raskaita ja ikäviä. Moni meistä kokee, että työhyvinvointi on Häkkisen aikana parantunut. Mielestämme tämä heijastuu laajemmin koko koulun arkeen ja oppilaiden hyvinvointiin.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden noudattaminen ovat asioita, joita luottamustehtävissä olevien on velvoite säilyttää. Keskeneräisen selvitys- ja sovitteluprosessin setviminen lehdistössä ei myös osoita ammatillista asennoitumista epäkohtien korjaamiseen. On huolestuttavaa, että nähtävästi luottamuksellista ja salassa pidettävää tietoa on vuodettu julkisuuteen käsittelyn ollessa vielä kesken.

Me kirjoittajat emme koe, että Häkkisen toimintatapoja kritisoivaa kirjelmää voitaisiin yleistää koskemaan koko henkilöstöä. Toivomme, että meitä henkilökuntaan kuuluvia kuullaan laajemmin. Tulemme erittäin mielellämme kuultaviksi.

Rehtori Päivi Häkkiselle osoitamme vahvan ja lämpimän tukemme. Työyhteisöllemme toivomme työrauhaa ja voimia kulkea vaikeiden hetkien läpi.