Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Outlet-kylän kaava ”väärin päätetty”Päivittäistavarakauppa kivenä kengässä

PETRI OJANEN

FORSSAN LEHTI

HUMPPILA Hämeen elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskus ei niele Humppilan kakkostien varren outlet-kylän

asemakaavaa, jonka Humppilan kunnanvaltuusto hyväksyi syyskuun lopussa.

Ely-keskus on lähettänyt päätöksestä oikaisukehotuksen Humppilan kunnalle.

Kunnanvaltuustolla on kuusi kuukautta aikaa käsitellä asia uudestaan, muuten

ely-keskus katsoo kaavan hyväksymispäätöksen rauenneeksi.

Ely-keskus perustelee ratkaisuaan lyhyesti sillä, että

hyväksytty asemakaava on yleiskaavan vastainen ja hyväksymispäätös

lainvastainen sillä perusteella, että liikenneselvitys on puutteellinen

erityisesti lasitehtaan liittymän toimivuuden ja siinä tarvittavien

toimenpiteiden selvittämisen osalta. Taustalla on kaavamerkintä, joka

mahdollistaa alueelle myös päivittäistavaramyymälän rakentamisen.

Ely-keskusta huolestuttaa lasitehtaan liittymän kasvava

liikenne.

–-Siitä on aiemminkin kaavoitusprosessin aikana puhuttu

ely-keskuksen kanssa, mutta en oikein tiedä, mikä siinä on se pointti. Onhan

se hankala liittymä etenkin talvella, kun lasitehtaalta kääntyy Helsinkiin

päin, ja ehkä sen välityskyky on aika kovilla, jos liikenne lisääntyy,

toteaa Humppilan kunnanjohtaja Marko

Järvenpää.

Asemakaavassa alueelta on piirretty myös tieyhteys

Poittensuontielle, minkä pitäisi osaltaan vähentää lasitehtaan liittymän

painetta Helsingin suuntaan, mutta ely-keskuksen mukaan ratkaisu on

riittämätön.

–-Meidän ja maakuntaliitonkin mielestä se on hyvä

ratkaisu. Nämä ovat tällaisia tulkintaerimielisyyksiä, Järvenpää

sanoo

Alueen vanha osayleiskaava on vuodelta 1999, jolloin alue oli merkitty

yksityisten palvelujen ja hallinnon alueeksi sekä teollisuus- ja

varastoalueeksi. Asemakaavassa on merkintä liikerakennusten korttelialueesta

(KM), jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Rakennusoikeutta on

kirjattu 9200 kerrosneliötä.

Humppilan kunta joutuu nyt punnitsemaan asiaa

uudelleen.

– Tietysti kaavaa voidaan muuttaa ja tehdä niitä

liittymä- ja liikennetarkasteluja. Vielä ei ole päätetty, mitä tehdään.

Asialle pitää jotain kuitenkin tehdä valtuustotasolla kuuden kuukauden

aikana, Järvenpää sanoo. Hän epäilee, kelpaako uusi selvitys tai eri

kaavamerkintä, jos lasitehtaan liittymän välityskyky ei ely-keskuksesta ole

riittävä.

– Jos liittymälle pitää ruveta tekemään jotain, tullaan

siihen kysymykseen,-kuka sen maksaa. Me lähdemme siitä, että valtio maksaa,

ja he siitä, että kunta maksaa.

Aikanaan tiepiiri kaavaili lasitehtaan

kohdalle eritasoliittymää, joka putosi suunnitelmista investoinnin valtavuuden

vuoksi. Humppilan lasitehtaan liittymä on nykyisin porrastettu ja kanavoitu.

Valtatiellä on kohdassa pysyvä 60 kilometrin

tuntinopeusrajoitus.

Kaavanlaatija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on

arvioinut, että liikennejärjestelmän uudistuksia ehtii vielä harkita

outlet-kylän kehittyessä ja reagoida näin liittymäalueen kasvavaan

liikennemäärään

– On aika huono vedota siihen, että asia tulee

joskus kuntoon. Kun laaditaan kaava, joka tähtää suurehkon myymälän

rakentamiseen, siinä samalla täytyy tutkia liikennejärjestelyt sellaisiksi,

että ne pelaavat, sanoo arkkitehti Rauno Penttinen Hämeen

ely-keskuksesta.

PETRI OJANEN

HUMPPILA Hämeen ely-keskusta kalvaa kivenä kengässä

se, että Humppilan kakkostien varren laajahkoa kaupallista tilaa ei ole

erikseen rajattu vain tehtaanmyymälätoimintaan. Arkkitehti Rauno

Penttinen tähdentää, ettei Hämeen ely-keskus sinänsä vastusta

outlet-tyyppisen kaupan suuryksikön muodostumista. Asemakaavan määräys

mahdollistaa kuitenkin päivittäistavarakaupan syntymisen.

–-Vaikka tiedämme hyvin, ettei sellaista suunnitelmaa

ole, kaavan pitäisi meidän näkemyksen mukaan olla sellainen, että siinä

selvästi estetään tämä mahdollisuus. Nykyiset selvitykset liikenteestä ja

muusta eivät perustu ajatukseen päivittäistavarakaupasta ja

päivittäistavarakaupan tuottamat liikennemäärät ovat jo toista luokkaa.

Hämeen ely-keskus tekee liikenteen osalta yhteistyötä

Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Uusmaalainen liikenneasiantuntija oli puuttunut

outlet-kylän asemakaavan liikennejärjestelyihin ja – selvityksiin.

– Asian ydin on siinä, että haluamme varmistua, ettei

sinne tule päivittäistavarakauppaa vaan kaavaselostuksessa kuvattu

outlet-myymälä, Penttinen sanoo. Alueen asemakaava saattaisi hänestä

tällaisella rajauksella olla hyväksyttävissä.

Humppilan kunnanjohtaja

Marko Järvenpää aprikoi, voiko ongelman ratkaista vain

vaihtamalla kaavamerkintä. Oikaisukehotuksessa itsessään ei juuri painoteta

kaavamerkintää.

Ely-keskus tiukkana

Outlet-kylän toteuttaminen voidaan aikataulullisesti

porrastaa, mutta kaava on mahdollista toteuttaa heti

sataprosenttisesti.

Hämeen ely-keskuksen mukaan onkin tutkittava, onko

kaavan koko rakennusoikeuden toteuttamiselle edellytyksiä

nykyisillä-liikennejärjestelyillä.

Selvitysten pohjalta Humppilan kunnan

tulee elyn mukaan pystyä varautumaan maankäytöstä aiheutuviin

liikenneinvestointeihin ja tarvittaessa määrätä ajoituksesta

kaavassa.

Ely-keskus ei vastaa maankäytön kehittämisestä aiheutuvista

liikenneinvestoinneista valtatiellä 2, vaan ”investointien suunnittelu ja

kustannusvastuu jää hyötyjälle”.

Kaupallisten toimintojen

sijoittaminen valtatien ”väärälle puolelle” hajauttaa elyn kannan mukaan

yhdyskuntarakennetta.

Outlet-kylän kehittäminen keskeytettiin viime

keväänä heikkojen talousnäkymien vuoksi odottamaan parempia aikoja.

Tapio Tuomela

Jo outlet-myymälä lisäisi lasitehtaan liittymän

liikennettä useilla sadoilla autoilla vuorokaudessa. Hämeen ely-keskus pitää

vielä pahempana peikkona päivittäistavaramyymälää.