Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Tästä hallitus ei puhu: 3 miljardin sote-säästölista

Valtio aikoo säästää vanhuspalveluista ensi vuosikymmenellä joka vuosi lähes miljardi euroa. Kymmenessä vuodessa vanhusten palveluista aiotaan mahdollisesti säästää siis lähes 10 miljardia euroa.

Vanhuspalveluihin luetaan kuuluviksi vanhusten omaishoidon tuki, kotihoito, tavallinen ja tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit sekä pitkäaikaishoito terveyskeskusten vuodeosastolla.

Nordic Healthcare Group (NHG) on laatinut sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) ja pääministerin johtamalle valtioneuvoston kanslialle tarkat laskelmat, miten sote-uudistuksessa voidaan toteuttaa vuoteen 2029 mennessä vuositasolla kolmen miljardin euron säästö.

Sana kotihoiva on laitettu säästötaulukossa lainausmerkkeihin.

– Kotihoiva tarkoittaa asumista omissa kerrostaloyksiöissä taajamien keskustoissa, sana määritellään hallituksen tilaaman vaikutusarvion liitteessä.

Vanhuspalveluiden säästöpotentiaaliksi tutkijat laskevat vuodessa 936 miljoonaa euroa eli lähes miljardin. Raportissa kirjoitetaan, että ympärivuorokautisen hoivan vähentäminen lisäämällä ”kotihoivaa” tuottaisi puolen miljardin euron vuotuisen säästön.

Puolen miljardin säästöpotentiaalia perustellaan sillä, että Vantaalla tehdyn selvityksen perusteella kotihoivaan soveltuisi noin 40 prosenttia nykyisistä tehostetun palveluasumisen asukkaista.

Vammaisten palveluissa ja nuortenpsykiatriassa kohti avopalveluita

Työn lähtökohtana on ollut hallituksen edellyttämä kolmen miljardin euron säästö odotettavissa olevista sote-kustannuksista, joita muun muassa väestön ikääntyminen nostaa ensi vuosikymmenellä.

Säästölista on äkkiseltään karua luettavaa, eikä yksikään ministeri ole esitellyt sitä julkisuudessa.

Julkisesti rahoitettavien sosiaali- ja terveyspalveluiden määrä ja taso ovat laskemassa ensi vuosikymmenellä.

Sote-uudistuksen valmistelua johtava perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) ei antanut 3 miljardin säästöjen toteuttamistavasta Lännen Medialle haastattelua, kun LM ensimmäisen kerran heinäkuussa kirjoitti listan olemassaolosta.

Tutkijoiden laatiman laskelman mukaan 3 miljardin vuotuinen sote-säästö on mahdollinen, jos vanhuksia siirretään ”kotihoivaan” ja esimerkiksi vammaisten palveluissa ja nuortenpsykiatriassa siirrytään vielä nykyistä enemmän kohti avopalveluita.

NHG on Teknillisen korkeakoulun tutkijoiden vuonna 2004 perustama konsulttiyritys, jolla on vahva kytkös Aalto-yliopistoon. NHG:n hallituksen puheenjohtaja on laadunohjauksen ja palvelutuotannon professori Paul Lillrank, joka on itsekin osallistunut asiantuntijana sote-uudistuksen valmisteluun.

Lillrank on avoimesti todennut Lännen Medialle, että hallitus pystyy varmistamaan säästötavoitteensa toteuttamisen säätelemällä maakunnille annettavaa rahoitusta.

Säästölistoilla ja julkisen palvelulupauksen määrittelyllä hallitus pystyy osoittamaan maakunnille säästökohteet.

Hallitus ei ole esitellyt säästölistaa julkisuudessa

NHG:n säästölaskelmat ovat keskeinen osa hallituksen sote-uudistusta. STM toteaa, että ”tilattujen vaikutusarviointien keskeiset havainnot viedään osaksi hallituksen esityksen vaikutusarviointia”.

Raportin suuresta painoarvosta huolimatta hallitus ei ole esitellyt sitä kertaakaan julkisuudessa, vaikka se on päivätty valmistuneeksi jo 2. päivä toukokuuta.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi keskiviikkona Kuntamarkkinoilla pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.), miten hallitus aikoo toteuttaa vuotuiset 3 miljardin euron sote-säästöt.

Orpo sanoi, että laskelmia on olemassa.

NHG:n hallitukselle tekemä ”kehittämis- ja säästöpotentiaalin arviointi” on kirjattu VNK TEAS -hankkeeksi, millä tarkoitetaan sitä, että laskelmat ovat valtioneuvoston kanslian koordinoimaa selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tarkoituksena on tuottaa tietoa hallituksen päätöksenteon tueksi.

Valtioneuvoston kansliaa johtaa pääministeri Sipilä.

Vanhukset asuvat nykyistä useammin omissa pienissä asunnoissaan

NHG:n raportissa todetaan avoimesti, että vanhuspalveluiden suurin haaste on, miten ”saada resurssit riittämään väestön ikääntyessä ja erityisesti suurten ikäluokkien tullessa enemmän palveluita tarvitsevaan ikään”.

Vaikutusarvion perusteella hallitus lähtee sote-uudistuksessa siitä, että vanhukset asuvat ensi vuosikymmenellä nykyistä useammin omissa pienissä asunnoissaan, joissa hoitajat käyvät huolehtimassa esimerkiksi lääkkeiden antamisesta.

Vanhusten kotihoidon tuottavuuden kasvattamisella arvioidaan olevan 394 miljoonan euron säästövaikutus.

Tuottavuuden kasvattaminen tarkoittaa ihmisten hoitamisessa usein sitä, että työntekijät tekevät välttämättömät työtehtävät nopeammin kuin nyt, jolloin työsuoritteita sisältyy työpäivään enemmän.

Vammaispalveluissa keskeisin kehittämiskohde on laitoshoidon purkaminen

Vammaispalveluiden säästöpotentiaaliksi arvioidaan vuositasolla 210 miljoonaa euroa. Keskeisin kehittämiskohde on laitoshoidon purkaminen, vaikutusarviossa todetaan.

– Vammaisten laitoshoidossa oli 1 117 pitkäaikaisasiakasta vuonna 2014. Laitoshoidon hoitopäivän keskihinta oli 347 euroa. Mikäli palvelu järjestettäisiin autettuna asumisena, syntyisi säästöä 65 miljoonaa euroa, NHG:n tutkijat laskevat.

Lasten- ja nuortenpsykiatrian säästö olisi puoli miljardia 2020-luvulla

Lasten- ja nuortenpsykiatrian vuodeosastohoidon säästöpotentiaaliksi arvioidaan 50 miljoonaa euroa vuodessa. Kymmenessä vuodessa säästö olisi puoli miljardia euroa.

– Suurin säätöpotentiaali lasten ja perheiden palveluissa kohdistuu huostaanottoihin ja laitoshoitoon, arviossa kirjoitetaan.

Säästöarviossa lähdetään siitä, että alle 18-vuotiaita sijoitetaan kodin ulkopuolelle nykyistä vähemmän.

– Mikäli sijoituksissa päästäisiin ns. parhaiden kuntien nykyiselle keskiarvotasolle (0,9 sijoitettua per 100 alle 18-vuotiasta) on laskennallinen säästöpotentiaali noin 150 miljoonaa euroa, tutkijat toteavat.

Säästöjä laskettaessa vaikutusarviossa ei oteta lainkaan kantaa siihen, mitä seurauksia sillä on, jos niin lasten, nuorten, päihdeongelmaisten kuin mielenterveyspotilaiden palveluissa lisätään entistä enemmän avopalveluiden osuutta. Tämä ei ole tutkijoiden vika, sillä heiltä on tilattu ainoastaan laskelma keinoista toteuttaa miljardiluokan säästö.

Säästölaskelmassa arvioidaan, että päihde- ja mielenterveyspalveluissa olisi mahdollista vähentää vuodeosastohoidon kustannuksia 129 miljoonalla eurolla vuodessa.

Yleisten terveyspalveluiden säästöpotentiaaliksi tutkijat laskevat 1,7 miljardia euroa, josta suuri osa syntyy, kun vaativa ympärivuorokautinen päivystys keskitetään 12 sairaalaan. Esimerkiksi synnytyksien keskittämisellä haetaan miljoonien säästöjä.