Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Puolustusministeriö sai valmiiksi osaratkaisun Merivoimia koskevista kantelukirjeistä

Pääesikunnan laillisuusvalvonnan olisi pitänyt laatia ministeriön mukaan perusteellisemmin Merivoimien esikunnan entisen esikuntapäällikön Timo Hirvosen esteellisyyttä koskevat perustelut laillisuusselvityksen yhteydessä.

Puolustusministeriö tiedottaa saaneen valmiiksi osaratkaisun Merivoimien toimintaa koskeneihin kanteluihin. Ministeriö on selvittänyt viime syksyn aikana saapuneita nimettömiä kantelukirjeitä, jotka koskevat Merivoimien toimintaa. Ministeriön mukaan Pääesikunnan laillisuusvalvonnan olisi pitänyt laatia perusteellisemmin Merivoimien esikunnan entisen esikuntapäällikön Timo Hirvosen esteellisyyttä koskevat perustelut laillisuusselvityksen yhteydessä. Kyseisen virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys oli puolustusministeriön arvion mukaan kuitenkin ratkaistu oikein.

”Tässä tapauksessa perustelut olivat puolustusministeriön arvion mukaan erityisen tärkeitä, koska niillä oli tarve ohjata Merivoimia ja koska niillä arvioitiin yksittäisen virkamiehen toimintaa.”, tiedotteessa todetaan.

Nimettömiä kanteluita

Puolustusministeriön katsoo ratkaisussaan myös, että esteellisen virkamiehen tilalle ei tulisi määrätä esteellisen virkamiehen alaista. Mikäli näin toimittaisiin, voisi ulkopuoliselle tarkkailijalle jäädä epäilys, että esteellinen esimies voisi vähintään epäsuorasti vaikuttaa alaisensa päätöksentekoon.

Kantelukirjeiden nimettömyyden johdosta ministeriö kertoo tavoittelevansa kantelijaa tai kantelijoita verkkosivujensa kautta.

”Koska kantelut ovat pääosin koskeneet yksittäisten Merivoimien virkamiesten toimintaa, puolustusministeriö on pyytänyt Pääesikuntaa selvittämään tarkemmin kanteluissa esitettyjä väitteitä. Kanteluja koskevasta osaratkaisusta tiedotetaan ministeriön sivuilla poikkeuksellisen laajasti, jotta tuntemattomaksi jäänyt kantelija tai kantelijat voisivat tätä kautta saada päätöksestä tiedon.”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Puolustusministeriön ratkaisussa arvioitiin myös lainvastaisesti toimineen virkamiehen menettelyn virkamiesoikeudellista käsittelyä.

”Puolustusministeriön ratkaisussa katsotaan, että tällaisessa tilanteessa laillisuusvalvontaratkaisu tulisi antaa tiedoksi henkilöstöhallinnolle virkamiesoikeudellista arviointia varten. Tämän lisäksi puolustusministeriö katsoi, että mikäli jotain asiaa ei voida laillisuusvalvonnan keinoin selvittää, tulee tällainen asia siirtää sellaiseen menettelyyn, jossa selvyys asiaan voidaan saada.” ratkaisussa todetaan.

Puolustusministeriö kertoo saattaneensa kyseisen kohdan osalta käsityksensä lainmukaisesta menettelystä Pääesikunnan tietoon ja kiinnittäneensä Pääesikunnan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin. Kyseiset ohjauskeinot ovat lievimpiä ministeriön käytössä olevia ohjauskeinoja hallintokanteluita ratkaistaessa.

Yhteistoimintaa poliisin kanssa

Kantelukirjeissä oli myös pohdittu Merivoimien ja tiettyjen poliisijohtoon kuuluvien henkilöiden välisen yhteistyötilaisuuden vaikutusta poliisien esteellisyyteen tiettyjen virkatehtäviensä hoitamisessa.

Pääesikunta oli katsonut omassa ratkaisussaan, ettei se arvioi toisen viranomaisen tai toisen viranomaisen palveluksessa olevien yksittäisten virkamiesten toimintaa. Tällä perusteella puolustusministeriö on päättänyt siirtää kanteluasian käsittelyn tältä osin sisäministeriöön.

Pääesikunnan ratkaisussa ei ollut otettu kantaa kaikilta osin kantelukirjeissä esitettyihin väitteisiin. Puolustusministeriö on päättänyt pyytää lisäselvitystä Pääesikunnalta näihin vielä selvittämättä jääneisiin osiin. Muilta kuin tämän lisäselvityspyynnön osalta Merivoimia koskevien kanteluiden käsittely laillisuusvalvonta-asiana puolustusministeriössä päättyy.

Ministeriön ratkaisu annettiin tiedoksi myös tasavallan presidentin kanslialle.

Keskusrikospoliisilla on meneillään esitutkinta, jossa selvitetään lippueamiraali Timo Hirvoseen kohdistuvia esteellisyysepäilyjä. Tutkinnassa rikosnimikkeeksi on kirjattu virkavelvollisuuden rikkominen. Hirvonen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Merivoimien silloinen komentaja Veijo Taipalus ehti jo kertaalleen päättää viime syksynä, että Hirvosen esteellisyydestä ei käynnistetä esitutkintaa. Puolustusvoimien laillisuusvalvonta totesi asessorin johdolla tapauksen loppuun käsitellyksi.

Pääesikunta teki kuitenkin tapauksesta tutkintapyynnön KRP:lle sen jälkeen, kun Lännen Media oli uutisoinut Taipaluksen antaneen Hirvosen toimista väärää tietoa armeijan laillisuusvalvojalle. Kyse oli Hirvosen läheisen valinnasta johtotason tehtäviin Puolustusvoimissa. Taipalus on kiistänyt antaneensa asiassa väärää tietoa.