Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Puheenvuoro: Hyvä elämä on jokaisen oikeus – Silti eriarvoisuus perheiden välillä kasvaa ja monissa lapsiperheissä koetaan taloudellista ahdinkoa

Kaikilla Suomessa asuvilla ihmisillä tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään, kirjoittavat johtava asiantuntija Sari-Annika Pettinen ja asiantuntijat Laura Arikka ja Tiina Saarela Kirkkohallituksesta.

Perhe toimii parhaimmillaan hyvän elämän mahdollistajana. Nykyajan perheet ovat monimuotoisia. Kaikissa perheissä hyvän elämän edellytykset eivät toteudu. Samoin eriarvoisuus lapsiperheiden välillä kasvaa. Yhä useammassa lapsiperheessä koetaan taloudellista ahdinkoa.

Yleisimmät syyt niukkuuteen ovat perhettä kohdannut sairaus, pienet tulot tai ero. Tämä käy ilmi kirkon diakoniarahastoon tulevista hakemuksista. Taloudellista tilannetta saatetaan paikata kulutusluotoilla, joiden myötä tilanne heikkenee entisestään.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa tulee ottaa painopisteeksi lapsiperheköyhyyden poistaminen ja kehittää uudenlaisia tuen malleja, joilla saadaan paremmin tuettua erilaisia perheitä erilaisissa elämänvaiheissa. Näin hyvä elämä on mahdollista yhä useammalle perheelle. Lapsissa on tulevaisuus, ja siksi lasten ja perheiden hyvää tulevaisuutta kannattaa tukea.

Lähitulevaisuudessa yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa ja väestöllinen huoltosuhde nousee. Tämä tulee näkymään myös vanhuspalveluiden asiakasmäärissä. Tulevaisuuden haastavuudesta huolimatta jokaisella on oikeus hyvää hoitoon kotona tai laitoksessa. Suomessa ei ole kaikilla alueilla kotihoidon palveluita riittävästi, vaikka kotona asuu yhä heikkokuntoisempia vanhuksia. Kotihoitoon tarvitaan lisää terveydenhuollon tukea ja palveluja ympärivuorokautisesti.

Läheisen hoitaminen kotona on vaativaa. Omaishoitajista yli puolet on itsekin yli 65-vuotiaita. Tästäkin syystä omaishoitajien jaksamista ja tukea on vahvistettava. Koti on ihmiselle usein paras ja rakkain paikka. Jokaisella ihmisellä, myös vanhuksella, on oikeus omaan kotiin ja turvallisuuteen. Miten tuemme hyvän elämän mahdollisuutta loppuun asti?

Vammaiset ihmiset tarvitsevat usein erityispalveluita, mutta käytännössä heidän oikeutensa saada tarvittavaa apua ei aina toteudu. Kunnallisen itsehallinnon takia kehitysvammaisten palvelutarjonnassa on suuria alueellisia eroja. Esimerkiksi vammaisten asumispalveluyksikön hoidon olisi täytettävä sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain asettamat ehdot. Tämä ei toteudu tällä hetkellä kaikkialla.

Vammaiset ihmiset ja heidän läheisensä tulee ottaa mukaan keskustelemaan hoidon ja palveluiden resursseista ja toteuttamisesta. Vammaisten oikeuksia täytyy kunnioittaa ja niiden toteutumiseksi tehdä enemmän töitä. Lisäksi tarvitaan riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa asumisyksiköihin ja hoitopaikkoihin. Myös vammaisilla on oltava koti, jossa saa elää rauhassa ja jossa on mahdollisuus päättää omista arjen asioista.

Hyvä koti vahvistaa hyvää elämää.

Läheiset ja perhe lisäävät hyvinvointiamme. Maahanmuuttajien kohdalla perusoikeus perheeseen ei aina toteudu. Vuonna 2016 maahanmuuttajien perheenyhdistämisen ehdoksi lisättiin liian korkea toimeentulovaatimus. Kansainvälistä suojelua saaneet tai oleskeluluvan Suomesta saaneiden perheenjäsenet voivat tehdä perheenyhdistämishakemuksen ilman toimeentulovaatimusta kolmen kuukauden ajan päätöksestä. Kolme kuukautta on kuitenkin liian lyhyt aika tehdä hakemus sodan ja konfliktien keskellä tai jos taloudellinen tilanne on tiukka.

Perheellä on tutkimuksissa todettu olevan kotoutumista lisäävä ja mielenterveyttä tukeva vaikutus. Perheenyhdistämisen vaikeutuminen ja siihen liittyvä uusi toimeentulovaatimus ovat ristiriidassa valtion kotoutumistavoitteiden ja ennen kaikkea hyvän elämän edellytysten kanssa. Jotta hyvä elämä toteutuu, on perheenyhdistämislainsäädäntöä muutettava siten, että se kunnioittaa Suomen vahvistamaa lapsen oikeuksien sopimusta ja lapsen etua. Toimeentulovaatimus pitäisi poistaa niiltä osin, kun se olennaisesti vaikeuttaa perheen elämistä yhdessä.

Kirkko tukee kaikenlaisten ihmisten ja perheiden arkea sekä hyvän elämän toteutumista erityisesti silloin, kun elämäntilanne on erityisen haastava. Turvallinen koti sekä ihmisarvoinen elämä ja arki ovat jokaisen oikeuksia.