Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Oikeuskansleri linjasi suomalaisista Isis-lapsista – Selkeä oikeudellinen suositus, mutta keinot ulkoministeriön harkinnassa

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin 9.10.2019 antamaan lausuntoon on viitattu moneen kertaan, kun on käsitelty ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) päätöksentekoa ja ministeriön virkamiesten kritiikkiä Haavistoa kohtaan. Tämä juttu avaa, mitä oikeuskansleri oikeastaan linjasi eri vaihtoehdoista al-Holin leirillä olevien suomalaisten tilanteen ratkaisemiseksi. Oikeuskansleri tutkii parhaillaan myös ulkoministeriön sisäisiä ja ministeri Haaviston toimia koskevat kantelut, joita on jo toistakymmentä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vastasi 9. lokakuuta useisiin kanteluihin, jotka koskivat al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja naisten auttamista.

Kanteluita oli tehty kahdesta syystä. Ensimmäisessä kanteluryhmässä vaadittiin ulkoministeriötä auttamaan suomalaisten kotiuttamisessa. Toisessa ryhmässä vaadittiin estämään lasten ja naisten pääsy Suomeen.

Oikeuskanslerin vastaukseen on viitattu usein viime päivien keskustelussa ulkoministeriön sisäisistä kuohuista.

Oikeuskansleri Pöystin lausunnon perusteella voidaan analysoida eri toimintalinjojen oikeudellisuutta.

Kyse on lasten ja mahdollisesti myös naisten aktiivisesta auttamisesta Suomeen. Jos henkilöt pystyisivät itse tulemaan Suomeen, mitään ongelmaa ei olisi. Heillä on täysi oikeus palata. Paluu itse ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut mahdollista, sillä al-Holin leiriä vartioi kurdihallinto, eivätkä leiriläiset pääse sieltä itse pois.

Vaihtoehto 1. Vain lapset autetaan Suomeen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää oikeudellisesti perusteltuna toimintalinjaa, että ainakin lapset autetaan Suomeen.

Perustelut tulevat perus- ja ihmisoikeuksista. Lasten oikeudet eivät toteudu al-Holin leirillä.

Oikeuskansleri esittää, että ”valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisesti toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset”.

Pelkästään lasten kotiuttaminen on kuitenkin useista syistä vaikea vaihtoehto. Se vaatisi leirillä olevien äitien ja al-Holin leiriä vartioivan kurdihallinnon suostumuksen. Näihin seikkoihin oikeuskansleri viittaa muuttuvilla olosuhteilla, joihin suomalaiset virkamiehet eivät voi vaikuttaa.

Vaikka vain lasten kotiuttaminen olisi mahdollista, oikeuskanslerin mukaan on lisäksi kysyttävä, mihin lainsäädäntöön perustuen voidaan erottaa lapset huoltajistaan eli tosiasiassa ottaa huostaan. Huostaanottoa ei voida tehdä vieraan valtion maaperällä niin, että lapsen oikeudet täysin toteutuisivat.

Lasten kotiuttaminen yksin ei siis välttämättä ole edes mahdollista ja vaikka olisikin, siinä olisi oikeudelliset ongelmansa.

Oikeuskansleri ei kuitenkaan pitäisi laillisuusvalvonnallisesti moitittavana, vaikka ulkoministeriö pyrkisi kotiuttamaan lapsen ilman huoltajan suostumusta.

– Ei ole poissuljettua, että huoltajasta erottaminen aiheuttaisi lapsille vielä lisää kärsimystä, oikeuskansleri kuitenkin kirjoittaa.

Vaihtoehto 2. Lapset ja äidit autetaan Suomeen

Tämän toimintalinjan valitsemalla ulkoministeriö välttäisi huostaanoton aiheuttamat oikeudelliset ongelmat.

Suomalaiset ja heihin rinnastuvat lapset suomalaisine äiteineen autettaisiin Suomeen.

Äitien kotiuttamisesta seuraisi kuitenkin oikeuskanslerin mukaan joukko uusia oikeudellisia ja kansalliseen turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

Lasten vanhemmat ovat saattaneet lapsensa vaaraan mennessään Syyrian taistelualueelle.

– Käsitykseni mukaan leirillä olevat aikuiset ovat tietoisina vallitsevista olosuhteista ja erittäin merkittävistä riskeistä erityisesti lasten keskeisille perus- ja ihmisoikeuksille menneet alueelle. Mielestäni tämä seikka on merkityksellinen arvioitaessa sitä, onko lapsen kotiuttaminen tai siihen pyrkiminen ilman huoltajan suostumusta oikeudellisesti perusteltavissa, kirjoittaa oikeuskansleri.

Tämä periaatteessa voi oikeuttaa lasten huostaanoton, mutta sen tulisi tapahtua Suomessa.

Viranomaisten on myös meneteltävä niin, ettei Suomessa oleskelevien turvallisuus vaarannu.

Tässä asiassa on kaksi puolta.

Terrorismia varten koulutetut äidit ja lapset voivat olla turvallisuusuhka Suomeen tuotuina. Oikeuskanslerin lainaaman sisäministeriön julkaisun mukaan jopa alle 10-vuotiaat pojat ovat olleet vaarassa päätyä lapsisotilaiksi.

Toisaalta turvallisuusriskejä liittyy siihenkin, että ihmiset jätettäisiin taistelu- tai konfliktialueelle, jolloin terrorismi-ideologia voisi taas alkaa levitä.

Kumpikaan vaihtoehto ei siis ole ongelmaton.

Vaihtoehto 3. Ketään ei auteta Suomeen

Lapset ja äidit saavat palata Suomeen, jos pystyvät, mutta ulkoministeriö ei auta heitä.

Oikeuskansleri ei tässä tilanteessa näkisi ulkoministeriön toimintaa tuomittavana.

– Totean kuitenkin, että oikeudellisella arviolla on nyt esillä olevassa tilanteessa rajallinen merkitys sen vuoksi, että viranomaisten tosiasialliset mahdollisuudet ja edellytykset toimia poikkeavat siitä, mitä ne olisivat, jos kysymys olisi maan sisäisestä tilanteesta, toteaa oikeuskansleri.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei ole tuomittavaa, jos suomalaiset eivät pysty auttamaan lapsia kotiin vieraan valtion tai hallinnon alueella itsestä riippumattomien olosuhteiden vuoksi. Viranomaiset joutuvat myös arvioimaan, mitkä toimenpiteet ovat mahdollisia esimerkiksi omaa turvallisuutta vaarantamatta.

Konsulipalvelulain mukaan viranomaisilla on harkintavalta. Sanamuoto laissa menee niin, että edustusto tai ulkoministeriö voi avustaa.

Oikeuskanslerin vastaus päättyy siihen, ettei hän näe viranomaisten toimintaa tuomittavana tilanteessa, jossa he eivät olleet lokakuun 9. päivään mennessä pystyneet auttamaan suomalaisia Suomeen al-Holin leiriltä.

– Minulla ei ole aihetta epäillä kenenkään valvontavaltaani kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti asiassa. Kantelut eivät näin ollen ole johtaneet toimenpiteisiin.

Odottavan toimintalinjan ongelmana on kuitenkin se, etteivät viranomaisten velvollisuudet lasten oikeuksien turvaamisesta toteudu. Ongelma tuskin ratkeaa itsestään. Oikeuskanslerin mukaan oikeudellinen arvio puoltaa al-Holin suomalaislapsien kotiuttamisen edistämistä.

Uusi tutkinta meneillään, ulkoministeriöstä toistakymmentä kantelua

Oikeuskansleri Pöysti tutkii parhaillaan ensinnäkin, onko ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) mahdollisesti painostanut virkamiehiä tekemään laittomia päätöksiä. Toinen kysymys on konsulipäällikkö Pasi Tuomisen siirtäminen pois konsulipäällikön virasta.

Kolmas kysymys on uuden erityisedustajan asettaminen al-Hol-asiaan. Oikeuskansleri arvioi näiden toimien asianmukaisuuden ja laillisuuden.

Ensimmäiseen kysymykseen voi saada alustavan arvion jo oikeuskanslerin 9. lokakuuta päivätystä vastauksesta, joka antaa ulkoministeriölle melko laajat toimintavaltuudet, joista mitään toimintalinjaa itsessään on hyvin vaikea todeta laittomaksi.

Toisaalta oikeuskanslerin suositus lasten tuomisesta Suomeen tuskin edellyttää erillistä poliittista päätöstä, jotta sitä voitaisiin valmistella ja toteuttaa ulkoministeriössä.

Oikeuskanslerinviraston mukaan tuoreimmat kantelut koskevat ulkoministeriön sisäisiä toimia. Kanteluita on tullut jo toistakymmentä ja määrä kasvaa. Keskusrikospoliisi siirsi tutkinnan oikeuskanslerille. Ensin oikeuskansleri pyytää selvitykset asianosaisilta. Selvityspyyntöjä ei ole vielä lähetetty, eikä niiden määräpäivää ole tiedossa. Esittelijäneuvos Johanna Koivisto arvioi, että oikeuskanslerin ratkaisua tuskin tulee ennen vuodenvaihdetta.