Tietosuojalausunto

Ymmärrämme Hämeen Sanomat -konsernissa, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

  • Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi,
  • Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi,
  • Autamme sinua ymmärtämään kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.
  • Tarkemmat tiedot asiakasrekistereiden sisällöstä löydät tietosuojaselosteiden edelliseltä sivulta (link).

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoa (päivitetty 09.05.2018) sovelletaan, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisi Hämeen Sanomat -konsernin palveluiden kautta.

Määritelmät

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä.

Palvelut tarkoittavat kaikkia Hämeen Sanomat -konsernin tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Kuinka keräämme henkilötietoja?

Hämeen Sanomat -konserni tarjoaa monenlaisia palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä tai muutoin kirjautuessasi tarjoamaamme palveluun.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun ostat palveluitamme tai kirjaudut palveluihimme, tilaat uutiskirjeemme tai olet meihin yhteydessä.

Syntyvät palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa  kun olet asiakkaanamme esim. tilaushistoria.

Saamme muista lähteistä, kuten julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. Postin rekisteristä.

Henkilötietojen luovuttaminen Hämeen Sanomat -konsernille ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle palveluitamme.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
Hämeen Sanomat Oy
Y-tunnus: 014664-3
Postiosoite: PL 530, 13111 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna
Puhelin: 03 61511
Tietosuojavastaava: Kari Vataja (tiedustelut vaihteen kautta)
Mihin asiakasrekistereitä käytetään?

Hämeen Sanomat Oy käyttää asiakasrekisterien nimi- ja osoitetietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittääkseen tuotteitaan. Käyttäjä voi antaa verkkopalvelussa suostumuksensa siihen, että Hämeen Sanomat Oy voi käyttää ja siirtää asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä voi milloin tahansa estää henkilötietojensa käytön ja/tai siirron suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla siitä Hämeen Sanomat Oy:n asiakaspalveluun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Hämeen Sanomat Oy:n rekisteröityjä ovat Hämeen Sanomat Oy:n asiakkaat. Tavanomaiset asiakastiedot koostuvat asiakkaiden yhteystiedoista ja laskutustiedoista.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?
  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, markkinointiluvat ja –kiellot
  • Muut palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun yhteydessä kerättävät tiedot
  • Muut suostumuksellasi kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä tarkemmin määritellyt tiedot, kuten tilaajatutkimukset ja arvonnat
Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Hämeen Sanomat Oy  ei luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille ilman erikseen asiakkaalta kerättyä suostumusta.
Hämeen Sanomat käyttää palveluiden toimittamiseen muita käsittelijöitä, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn (esimerkiksi jakeluyhtiöt, jne..), jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella.

Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Voimme siirtää henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille ja näiden neuvonantajille.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena tilaajajärjestelmästämme lähtevä sähköpostimarkkinointi, jossa siirtyvät nimitiedot ja sähköpostiosoite Yhdysvaltoihin. Muita tietoja ei siirretä. Siirron perusteena EU-US Privacy Shield -järjestely.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Poikkeuksena työnhakuprosesissa, säilytämme työhakemuksia 2 vuotta mahdollisia syrjintäpykälän alaisia epäyhdenvertaiseen asemaan johtavia riita-tilanteita varten.

Kuinka turvaamme henkilötietosi?

Hämeen Sanomat Oy työskentelee jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi.

Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen.

Koulutamme henkilökuntaamme ja huolehdimme tilaturvallisuudesta, kuten lukituksista. Tietoteknisen ympäristön osalta siirrämme henkilötietoja salatun yhteyden avulla.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin.

Hämeen Sanomat Oy pyrkii valvomaan sopimuskumppaneitaan ja alihankkijoitaan ja heidän teknisiä ja organisatorisia turvatoimia säännöllisesti ja vaatii ajantasaiset tekniset toteutukset kumppaneiltaan.

Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Tietosuojalausunnon mukaisesti.

Ketkä käsittelevät henkilötietojasi?

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti Hämeen Sanomat Oy:n henkilökunta. Tietosuojavastaavana toimii Kari Vataja. Tarkemmmat tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyy kunkin palvelun omalta internet-sivustolta tai asiakaspalvelusta.

Henkilötietoja käsittelevät myös Hämeen Sanomat Oy:n puolesta toimivat alihankkijat ja sopimuskumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Tarkemmat tiedot alihankkijoista ja sopimuskumppaneista löydät järjestelmäkohtaisista tietosuojaselosteita.

Kuinka käytämme evästeitä?

Hämeen Sanomien digipalveluissa ja mobiilisovelluksissa voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Hämeen Sanomat -konsernin sivustoja ja mobiilisovelluksia, millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi.

Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia.

Useita Hämeen Sanomien palveluita voi käyttää myös ilman rekisteröitymistä. Mikäli käyttäjä ei ole rekisteröitynyt mihinkään Hämeen Sanomien digipalveluun, emme voi tällöin yhdistää havainnoituja tietoja käyttäjän nimeen tai muihin käyttäjän antamiin henkilötietoihin.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Voit poistaa selaimesi tallentamat evästeet selaimen asetuksista. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Hämeen Sanomat -konsernin verkkopalveluja.

Alla linkkejä evästeiden poistoon eri selaimista.

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/fi-fi/internet-explorer/delete-manage-cooki…

Firefox:
http://support.mozilla.org/fi/kb/poista-evasteet-poistaaksesi-verkkosivu…

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH11920

Opera:
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa mm. Hämeen Sanomat -konsernin lehtien verkkopalveluista kerätyn käyttäytymistiedon perusteella.

Käyttäjä voi estää tämän kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta.

Kuinka saan tiedon tietosuojalausunnon muuttumisesta?
Päivitämme tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.
Rekisterinpitäjän valvontaviranomainen ja yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja@om.fi