Julkaistu: 14.04.2017 02:01

Haluamme tehdä työtä Forssan sairaalan erikoissairaanhoidossa

 

Forssan sairaalan erikoissairaanhoidossa meitä ammattilaisia tekee työtään iso joukko, niin lääkäreitä kuin sairaanhoitajia ja muita erikoisosaajia. Olemme ylpeitä ammattitaidostamme ja siitä, kuinka meillä on ollut mahdollisuus palvella seutumme ihmisiä. Olemme erityisen huolestuneita tilanteesta, miten käy sairaalan palvelujen ja työpaikkojen suhteen. Haluamme tulevaisuudessakin tehdä nykyistä työtämme erikoissairaanhoidossa.

Forssan sairaalaan Oma Hämeen kaavailemat psykogeriatrian ja alkoholidementikkojen osastot vaativat erilaista osaamista. Meillä on erikoisosaamista sairaalan nykyisissä toiminnoissa. 26 erikoisalan poliklinikka, leikkausosasto, kirurgian osasto ja kaksi sisätautiosastoa sekä valvonta käyttävät myös sairaalan muita palveluita kuten laboratoriota ja röntgeniä. Koska sairaalasta lakkautetaan anestesiaa vaativa leikkaussalitoiminta ja ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys (voimassa oleva terveydenhuoltolaki tekee tämän), se tarkoittaa Forssan sairaalan loppumista nykymuodossaan. Palveluiden ja työpaikkojen menettämistä, muuttamista pois seudulta työpaikkojen perässä jne. Ensi vuoden alusta sairaalasta loppuu siis leikkaussalitoiminta, pth:n ja esh:n ympärivuorokautinen yhteispäivystys, rytminsiirrot, ect-hoidot, sytostaattihoidot, valvonta jne.

Nyt tietoon tullut Oma Hämeen lausunto FSHKY:n hakemukseen saada järjestää perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys on tylyä luettavaa. FSHKY hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympärivuorokautista päivystystä, jota Oma Häme tukee, mutta vain määräaikaisena. Saisimme ehkä vain perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen 31.12.2018 saakka. Tästäkin huolimatta anestesiaa vaativa päivä- ja lyhytjälkihoitoinen kirurgia loppuu Forssan sairaalasta ensi vuoden alusta ja seudun asukkaat joutuvat myös nämä palvelut hakemaan kaukaa. Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys ei turvaa nykyisen erikoislääkärijohtoisen sairaalan toimintaedellytyksiä.

Maaliskuun loppupuolella saimme tietoon, että K-HKS yrittää viedä Forssan sairaalasta jo toukokuun alusta 3-4 tekonivelleikkauspotilasta / viikko leikattavaksi Kanta-Hämeeseen eli n. 150 potilasta vuodessa. Tämä kertoo siitä ”avoimuudesta” ja röyhkeydestä, jota Hämeenlinna Forssan sairaalaa kohtaan osoittaa. Päättäjien on hyvä tietää myös tämä. Kiitos kuntayhtymän johdolle siitä, että kyseinen yritys jäi yritykseksi. Keskussairaala on myös ohjannut lääkäriensä Forssan sairaalassa aiemmin tehtyjä korvatoimenpiteitä ja gynekologisia leikkauksia tehtäväksi Hämeenlinnassa.

Olemme Forssan sairaalassa jo monen vuoden ajan purkaneet keskussairaalan leikkausjonoja, koska K-HKS ei vaaditussa ajassa kykene itse niistä suoriutumaan. Keskussairaala sai Valviralta huomautuksen leikkausjonojensa pituudesta. Forssan sairaalan kirurginen toiminta saa kiitosta myös muualta tänne hakeutuneilta potilailta.

Vetoamme seudun päättäjiin työpaikkojemme ja nykyisten sairaalan palvelujen säilyttämisen puolesta.

Henkilökunta

 

Forssan sairaalan päivystys- ja ajanvarauspoliklinikat, kirurgian osasto, leikkausosasto, sisätautiosastot ja valvonta

 

Julkaistu: 14.08.2017 05:00

Ihmisen käyttäytymisen geneettinen tutkimus ja väittely on vasta alussa koskien impulsiivisaggressiivista käyttäytymistä, jota tutkitaan niin McDermottin menetelmällä kuin myös verikokein. Se koskee MAOA-geeniä DNA:ssa, jonka lyhyempää versiota kutsutaan "taistelijageeniksi."