Julkaistu: 29.05.2017 11:24

Yhteisyritys turvaa Forssan seudun palvelut ja elinvoiman

Vuoden alussa voimaan astunut terveydenhuoltolaki uhkaa Forssan seutukunnan palveluita, työpaikkoja ja elinvoimaa. Terveydenhuoltolain muutokset astuvat voimaan siirtymäajan jälkeen 1.1.2018, jolloin Forssan sairaalasta päättyvät nykymuotoinen leikkaustoiminta ja ympärivuorokautinen yhteispäivystys. Yhteisyrityksen innovatiivinen ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden säilyttää työpaikat ja palvelut terveydenhuoltolain muutoksista huolimatta.

Tarjousvertailun voittanut palvelun tuottaja on sitoutunut nykyisen toimipisteverkon ja palveluvalikoiman ylläpitoon koko sopimuskaudeksi. Lisäksi se on sitoutunut tarjoamaan välittömästi asukkaiden käyttöön kehittyneet digi- (etälääkäri)palvelut ja tuomaan merkittävän ulkopuolisen potilasvirran Forssan sairaalaan ja laajemmin koko maakuntaan sekä sen keskussairaalaan.

Yhteisyrityksen valmistelu käynnistettiin vuoden 2016 kesällä. Hankinnan käytännön toteutusta on ohjannut kuntien edustajista muodostuva arviointitiimi, johon on kuulunut kustakin kunnasta kaksi edustajaa ja kolme edustajaa FSHKY:n johdosta. Arviointitiimi on kokoontunut 10 kertaa, järjestänyt neuvottelut palveluntuottajien kanssa prosessin eri vaiheissa sekä hyväksynyt hankinnan perustana olevat palvelusopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. Lopullinen päätös tarjousvertailun voittajasta tehtiin kirjallisten tarjousten laadullisella pisteyttämisellä.

Hankinnassa on ollut asiantuntijaroolissa hankintajuridiikkaan erikoistunut lakiasiaintoimisto, joten valmistelu on tehty juridisesti kestävällä pohjalla. Valmistelu on tehty viranhaltijoiden näkökulmasta virkavastuulla ja käytetyllä lakiasiaintoimistolla on puolestaan ylivoimainen kokemus yhteisyrityksiin liittyvistä ulkoistusprosesseista.

Yhteisyrityksen toiminnalla on jatkossa lainsäädännöllinen asema, sillä eduskunnan valiokuntakäsittelyssä olevassa valinnanvapauslainsäädännössä ja sen 95§:ssä on otettu huomioon yhteisyritysten asema. Lain myötä yhteisyrityksille muodostuu sote-kentässä lainsäädännöllinen asema ja ne ovat valinnanvapauden piirissä. Asiakas maksaa palveluista aina saman hinnan riippumatta siitä, mistä nämä hankitaan.

Forssan suunniteltuun sopimukseen ei tarvitse ulkoistuksia rajoittavan lainsäädännön mukaan sisällyttää irtisanomismahdollisuutta tulevalle maakunnalle, sillä ulkoistuksen suuruus on alle 50% viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen käyttötalousmenoista. Aluehallintovirasto teki hankintaprosessin aikana hyvinvointikuntayhtymään laillisuutta selvittävän arviointi- ja ohjauskäynnin, jossa ei todettu huomautettavaa.

Forssan seutukunnan sote-palveluiden integraatio rikkoutuu sote-uudistuksen myötä, sillä se jakaa palvelut vapaan valinnan piirissä oleviin palveluihin, jotka on yhtiöitettävä, ja muihin palveluihin. Tulevaisuudessa seutukunnan palvelut tuottaa joka tapauksessa merkittäviltä osin osakeyhtiö, joko Yhteisyritys Oy tai Oma Häme Oy. Ne molemmat toimivat markkinaehtoisin perustein. Kumpi näistä on seutukunnalle parempi vaihtoehto?

Juha Heino

Yhtymäjohtaja

Kommentit

Oma Hämeen takuuta ei ole olemassa - Pihlajalinnan takuu on. Niillä mennään, mitä on pöydässä!
Toivottavasti järki voittaa!

Antti Niemi

Valtuuston kokous oli hieno kokemus. Tilaisuudessa konkretisoitui kaikki Stalinismista Tulevaisuuteen. Onnea Forssa - Tervetuloa Pihlajalinna.
Antti Niemi

Julkaistu: 14.08.2017 05:00

Ihmisen käyttäytymisen geneettinen tutkimus ja väittely on vasta alussa koskien impulsiivisaggressiivista käyttäytymistä, jota tutkitaan niin McDermottin menetelmällä kuin myös verikokein. Se koskee MAOA-geeniä DNA:ssa, jonka lyhyempää versiota kutsutaan "taistelijageeniksi."