Julkaistu: 19.06.2017 05:00

Koneilmastointi aiheuttaa homepainajaisia

On täysin oikeutettua väittää että sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten sekä niitä aiheuttavien homekoulujen, lastentarhojen ja muiden laitosten määrä Suomessa on hälyttävän suuri.

Se kummastuttaa, kun meillä on lähdetty ”korjaamaan” hyviä rakennuksia ja sen seurauksena niistä on tehty hometaloja.

Tilanne on häpeäksi rakentamisen eri osapuolille ja huomio kohdistuu suunnittelijoiden, rakentajien ja rakennuttajien ammattitaitoon sekä valvonnan ja huollon puutteisiin. Asiaa hankaloittaa sekin, että yli-innokkaat virkamiehet pyrkivät saamaan erilaiset EU:n ohjeet heti ensimmäisenä lain määräysten muotoon. Myös se, että selvitykset ohjeiden vaikutuksista rakenteiden toimivuuteen on hosumisen takia täysin laiminlyöty, ja niin syntyy sutta ja sekundaa.

Tiettävästi useissa EU-maissa on päädytty säilyttämään koulujen luonnollinen ilmanvaihto ja näin vältetty home- ym ongelmat, tämä järjen käyttö olisi ollut meilläkin suotavaa.

Kyllä Suomessa on jo parikymmentä vuotta tiedetty rakennuskannassa tikittävästä homepommista, mutta siitä huolimatta etenkin uusien rakennus kosteusongelmat sen kun vaan lisääntyvät.

Tapahtuneeseen suurin syy on arkijärjen käytön puute ja osa orjallisesti noudatettavista viranomaisten määräyksistä, joilta taas se maalaisjärjen käyttö puuttuu.

Luonnollinen painovoimainen ilmanvaihto ja tuuletus on monissa rakennuskohteissa korvattu koneellisella ilmastoinnilla ja pullotiiviillä rakentamisella.

Erittäin hyvin toimiva ilmanvaihto, avattavat ikkunat ja tuuletusventtiilit ovat vanhanaikaisina hylätty ja jopa rakennusmääräyksin kielletty.

Alan teollisuus on tehnyt tosi onnistunutta käytäväpolitiikkaa eli lobbausta ja nyt kaikissa uusissa ja myös vuosikymmenien sisällä saneeratuissa taloissa on käytössä ilmastointikoneet.

Kun 80-luvulla alkoi tämä energiasäästöohjelma, sen tuloksena taloista tehtiin umpipulloja. Ilma kulkee homeisia putkia myöten erinäköisiin tiloihin, niin eipä ihme että home on levinnyt maassamme vauhdilla ja putkien täydellinen puhdistus on mitä mahdottomin tehtävä.

Tavallisessa käyttörakennuksessa kuten kouluissa, asunnoissa ja niin edelleen koneellinen ilmastointi on kokonaiskustannuksiltaan epätaloudellinen ja terveysvaikutuksiltaan haitallinen ratkaisu. Pullotiiviissä ympäristössä asuminen on paitsi epäinhimillistä myös epäterveellistä.

On kyllä myös asiantuntijatahoja, jotka väittävät että kosteusvauriot eivät aina ole sisäilmaongelmien syy. Vaan katsovat, että terveysongelmat voivat johtua siitä, että olemme tehneet elinympäristöstämme luonnottoman steriilin.

Esimerkiksi emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salonen sanoo että ihmisen immuunijärjestelmä tarvitsee mikrobeja, jotta se kehittyy ja pysyy kunnossa. Ja meidän lapsemme ovat tiloissa, jotka on kemikalisoitu niin, etteivät mikrobit pysy hengissä.

Ryhmän tutkimuksissa on myös todettu että biosidiset siivousaineet, homeenestoaineet ja rakennusmateriaaleista erittyvät yhdisteet kiihdyttävät haitallisimman eli toksiineja tuottavan homeen.

Edellä mainitut ongelmat ovat selvästi lisääntyneet ja tulevat vain kasvamaan. Aikaisemmin asuttiin terveemmin, että voisiko katsoa taakseen ja oppia sieltä jostain. Sillä mikä lämmitysmenoissa ennen meni, se terveydenhoidossa ja rakentamisessa menee nyt monin kerroin.

Taisto Levo

Alastaro

Julkaistu: 14.08.2017 05:00

Ihmisen käyttäytymisen geneettinen tutkimus ja väittely on vasta alussa koskien impulsiivisaggressiivista käyttäytymistä, jota tutkitaan niin McDermottin menetelmällä kuin myös verikokein. Se koskee MAOA-geeniä DNA:ssa, jonka lyhyempää versiota kutsutaan "taistelijageeniksi."