Julkaistu: 12.08.2017 05:00

Millainen on hyvä valtuutettu?

  • Someron valtuustossa vaikuttaa 35 valtuutettua. Arkistokuvassa Tero Pirttilä (kesk.).

Kunnallishallinnot ovat valtavan uudistuksen syövereissä maakuntahallinnollisen sote-uudistuksen myötä, joka tulee muuttamaan oleellisesti koko kuntasektorin luottamushenkilöiden toimintakulttuuria uudistuneen kuntalainkin sanan myötä.

Valtuutetun käsikirja 2017–2021 (Antti Mykkänen / KAKS-Kunnallisalan kehittämissäätiö) toteaa sivuillaan 25 ja 26 muun muassa: "Valtuutetun tulisi ajatella itsenäisesti, ajaa kunnan kokonaisetua sekä olla yhteydessä äänestäjiinsä ja pitää huolta näiden eduista."

Hyvän valtuutetun listan kärkeen noussut ominaisuus on itsenäisesti ajatteleva ja tietyssä määrin riippumaton toimija, jonka luonteenpiirre on kyseenalaistava epäilijä kuvauksen viitatessa kriittiseen ajatteluun, jossa ei ole yhtä totuutta.

Antti Mykkänen toteaa myös sivulla 26: "Kuntalaisten mielestä valtuutetun olisi hyvä olla myös räväkkä, aloitteellinen ja esiintymiskykyinen." Tämä kuvaus viittaa kommunikoinnin merkitykseen, joka ei ole äidinmaidosta imetty synnynnäinen taito vaan kokemuksen kautta hankittu ominaisuus.

Hyvän valtuutetun puoluetausta ei ole välttämätön ehto ainakaan valinnan näkökulmasta. Puolueuskollisuudesta voidaan tinkiä, jos vain "hyvä tyyppi" löytyy, kirjoittaa Mykkänen edelleen.

EU:ssa painettu luottamushenkilön käsikirja 2017, joka jaettiin Somerolla kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille, taasen toteaa mm. sivuilla 74–75 osallistumisen peruskäsitteet ja oikeudelliset reunaehdot osiossa seuraavasti: "Perustuslaki takaa yksilöille oikeuden niin äänestämiseen kuin oikeuden osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen, josta säädetään kuntalailla 410 / 2015."

Hyvään hallintoon paneudutaan myös Euroopan Unionin perusoikeuskirjan nk. "valkoisessa kirjassa", Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, perus- ja ihmisoikeusmyönteisessä laintulkinnassa sekä lukuisissa Euroopan neuvoston päätöslauselmissa ja suosituksissa hyvästä hallintotavasta.

Siinäpä sitä olisi "hyvälle valtuutetulle" miettimistä, kulkeeko ryhmänsä mukana "joo...joo" -miehenä /naisena vai ajatteleeko ihan itse tuohon hartioitten väliin muodostuneella ulokkeella, jota jokunen on joskus ihan pääksikin kutsunut?

Raimo Rönkkö

Somero varavaltuutettu (kesk.)perusturvaltk:n jäsen, tekn.ltk:n varajäsen

Julkaistu: 17.07.2018 05:00

Tainneet loppua pahat puheet uuden ympyrän tarpeellisuudesta. Keskeneräisenäkin se toimii jo paremmin kuin ennen. Työporukka tekee hyvää työtä. Ohjausviitoitus on asiallinen, ja liikenne kulkee jo nyt pysähtelemättä.