Julkaistu: 14.11.2017 05:00

Vahdinvaihto Hämeen luontokeskuksella

  • Ada Pitkänen ja Erika Ojanen tutkivat suon salaisuuksia alakoululaisten retkipäivällä Hämeen luontokeskuksessa viime keväänä.

Hämeen luontokeskuksen tilat ja toiminta siirtyvät vuodenvaihteessa Metsähallitukselta Eerikkilälle.

-Käytännössä vain operaattori vaihtuu. Turvaamme jo olemassa olevat palvelut ja kehitämme uusia, Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin toimitusjohtaja Petri Jakonen summaa.

Luontokeskus säilyy edelleen Metsähallituksen asiakaspalvelu- ja infopisteenä.

-Sieltä saa edelleen alueeseen, matkailuun ja retkeilyyn liittyvää opastusta ja neuvontaa.

Myös kahvilapalvelut säilyvät ennallaan.

Luontokeskukselle tullaan kehittämään uudenlaista palvelutarjontaa yhdessä Metsähallituksen, ympäristökuntien ja alueen palveluntuottajien kanssa.

Luontokeskuksesta tulee Suomen ensimmäinen lasten ja nuorten luontoliikuntakeskus. Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka aktivoi lapsia ja nuoria liikkumaan luonnossa.

Metsähallitus, ympäristökunnat ja Eerikkilä ovat yhdessä suunnitelleet uutta toimintamallia.

Toimintamallia kehitetään vielä edelleen Luonto lisää liikettä -hankkeen kautta. Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten luonnossa liikkumisen lisääminen ja luontosuhteen kehittäminen.

-Olemme saaneet hankkeeseen hankerahoitusta ja Eerikkilä aikoo panostaa omalta osaltaan keskuksen kehittämiseen, Jakonen sanoo.

Lisäksi halutaan kehittää luonnossa liikkumisen terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää osaamista ja hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä.

Myös hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien kehittäminen kuuluu tavoitteisiin.

-Lähdemme kehittämään keskusta täysin palkein, jotta saamme alueen luontokohteisiin lisää kävijöitä.

Luontokeskuksen alueen kehittäminen on osa Forssan seudun yhteistä pari vuotta sitten laadittua matkailun masterplania.

Sen tavoitteena on kehittää luontokohteiden ja luonnossa liikkumisen palvelujen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta niin kansainvälisenä matkailukohteena kuin asukkaiden arjen hyvinvointia lisäävinä ympäristönäkin.

Palvelujen kehittämiseksi alueen toimijoista ja yrityksistä luodaan yhteistyöverkosto.

-Kehittämishankkeessa ei ole kyse sadan metrin juoksusta, vaan pitemmästä matkasta, Jakonen vertaa.

Hämeen luontokeskus toimii jatkossa myös Eerikkilän erä- ja luonto-opaskoulutuksen oppimisympäristönä.

Luontokeskukseen palkataan päätoiminen palvelupäällikkö vastaamaan keskuksen operatiivisesta toiminnasta. FL

Julkaistu: 18.06.2018 16:31

Forssassa pilotoidaan tänä kesänä Film Office -hanke.

Hankkeen tarkoitus on luoda organisaatio, joka pystyy tuottamaan palveluja erilaisille TV-sarjojen ja elokuvien kuvausryhmille ja toimimaan linkkinä paikallisten palveluntarjoajien ja tuotantoyhtiöiden välillä.

Julkaistu: 18.06.2018 05:00

Tammelan hautausmaalla kaatunut puolitoista metriä korkea hautakivi herättää keskustelua hautakivien hoidosta ja vastuista. Tammelan seurakunnan hautausmaanhoitaja Jyrki Hakalan mukaan vainajan omaisten tulisi huolehtia hautakiven oikaisemisesta ja kunnossapidosta.