Julkaistu: 04.12.2017 05:00

Osallisuusohjelma

Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kunnan rooli ja tehtävät muuttuvat, tärkeimmäksi nousee kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuntalain uudistuksen mukaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoista kehittämistä.

Esitän, että Forssan kaupunki ja forssalaiset tekevät osallisuusohjelman, joka toimii ohjeistuksena kaupungin palveluiden ja päätöksenteon kehittämiselle ja samalla lupauksena kaupunkilaisille siitä, kuinka kaupunki toimii ja kuinka asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun, palvelujen suunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen.

Asukkaat ovat kunnan suurin voimavara ja vain hyvän yhteistyön avulla päästään tuloksiin.

Tarvitaan; - viestinnän ja vuoropuhelun lisäämistä asukkaiden ja kaupungin välillä

- avointa toimintakulttuuria ja yhdessä tekemistä.

- osallisten ottamista mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

- kolmannen sektorin ja kansalaistoiminnan toimintaedellytysten parantamista.

Asta Jaakkola KD

Kommentit

Kiitos hyvästä kannanotoista! Miksi ihmeessä meitä ei muka kiinnosta mitä meille tapahtuu? Emme saa unohtaa ulkoistaa päätöksentekoa. Osallisuus kuuluu kaikille!