Julkaistu: 13.01.2018 05:00

Ei maalata nurkkaan

  • Forssan sairaalan ja seudun terveydenhuollon tulevaisuus askarruttaa.

Maan hallituksen asettama terveydenhuoltoon liittyvä laki astui voimaan 1.1 -18 . Suomen terveydenhuolto oli ennen maan hallituksen reformeja koko maailman yksi parhaimmista, tasapuolisimmista ja toimivimmista terveydenhuollon kokonaisuuksista.

Nyt uuden lain tultua voimaan joutuu jokainen seutukunta järjestämään terveydenhuoltonsa osin uudelleen, kukin parhaan kykynsä mukaisesti. Forssa valitsi yhteistyösuunnakseen Kanta-Hämeen. Nyt pitää kaikkien päättäjien toimia valitun linjan mukaisesti, jotta saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos koko Forssan seudulle.

Neuvottelut tulevasta yhteistyöstä ja toimintojen uudelleen järjestämisestä ovat saamieni tietojen mukaan keskeneräisiä niin toimintojen, talouden ja henkilöstöpolitiikankin osalta, joten lienee tarkoituksenmukaista antaa työrauha neuvottelijoille.

Asioiden ollessa keskeneräisiä on edesvastuutonta antaa lausuntoja ja luoda uhkakuvia Forssan seudun tulevaisuudesta terveydenhuollon asioista.

Ei liene tarkoituksenmukaista, että me seutukunnan virkamiehet ja poliittiset päättäjät maalaamme itsemme nurkkaan harkitsemattomilla kannanotoilla ja lausunnoilla.

Forssan seutukunnan puolesta

Tapio Virtanen

Hykyn hallituksen jäsen