Julkaistu: 27.01.2018 05:00

Aktiivimallista

  • Työnhakupalvelut eivät kirjoittajaa vakuuta kuten ei aktiivimallikaan.

Työttömän työnhakijan on ollut mahdollista saada korvauksia matkakulu-/majoituskustannuksiin sekä muuttoavustusta. TE-toimiston sivuilta nämä hakemukset löytyvät.

On totta, kuten Pia Kuparinen (FL 24.1.) kertoi, että virkailijat eivät niistä juurikaan mainitse vaan itse on otettava kaikesta selvää.

Kävin itsekin työhaastattelussa, jossa matka edestakaisin oli lähes 180 km. Yllätykseni oli suuri, kun korvauksia hakiessani huomasin, että jossain vaiheessa tähänkin oli tullut 12 €:n omavastuu. Tuo omavastuuosuus peruspäivärahalla elävälle on kohtuuttoman suuri, varsinkin kun yrittää olla aktiivinen ja hakea työtä työnhakualueensa ulkopuolelta.

Toisaalta aktiivimalli ei ota huomioon sitä, kuinka paljon haet työpaikkoja, käyt työhaastatteluissa, vaan ainoastaan, että olet töissä 18 h/ 3 kk:n seurantajaksolla, ansaitset yritystoiminnassa 241 euroa tai olet viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. Nämä työllistymistä edistävät palvelut ovat mm. kuntouttavassa työtoiminnassa istuskelua tai TE-toimiston yksityisiltä toimijoilta kalliilla hinnalla ostamaa Työnhakuvalmennusta.

Nämä tukitoimenpiteet eivät juurikaan edistä työllistymistä eivätkä ole tarkoituksenmukaisia kaikille, etenkään koulutetuille. Työttömien yksilölliset ja maantieteelliset erot sekä tukipalveluiden saatavuus mallissa on unohdettu tyystin.

Julkisen liikenteen toimimattomuus asettaa seutukuntamme eriarvoiseen asemaan, koska työnhakualueemme sisällä mm. Hämeenlinnaan ei ole toimivia liikenneyhteyksiä. Muutto paikkakunnalta on ainoa vaihtoehto.

Jandema

Kommentit

Kyllä näistä herrojen otteista huomaa että työttömät eivät heidän mielestään ole omia yksilöitä, vaan numeroita tilastoissa joita pitää keinolla millä hyvänsä kaunistaa.Se on nyky hallituksen tarkoitus.Ei varmasti ainakaan hirveen motivoivaa ole tää nyky touhu.

Julkaistu: 19.05.2018 05:00

Me katsomme tapahtumia jälkiviisauden silmälaseilla. 1917 lokakuun kaappauksessa ei ollut vielä näköpiirissä vallankumouksen jälkiseuraukset.. Vain väliaikaisen hallituksen syrjäyttäminen, koska se ei ollut suostunut sodan loppumiseen Saksan kanssa.