Julkaistu: 13.03.2018 05:00

Hoitajille töitä

Eri alojen hoitajia oli maassamme työttömänä 18 887 henkilöä tammikuun tietojen mukaan. Tämä tuntuu niin oudolta yhtälöltä, koska hoitajista on koko ajan pulaa. Moni hoitaja pohtiikin alan vaihtoa, koska pätkätyö ei tuo sitä turvaa, mitä työtä tekevä ihminen tarvitsee. Naiset ovat jo vuosia äänestäneet jaloillaan ja jättäneet hoitajan ammatin juuri sen epävarmuuden vuoksi.

Hoidettavien määrä kuitenkin lisääntyy kaiken aikaa, esimerkiksi omaishoitajien hoitaessa läheisiään. Mikseivät hoitajat voi laajentaa toimenkuvaansa ja lähteä auttamaan näitä kodissa hoidettavia ihmisiä? Omaishoitajatkin tarvitsevat vapaata mm. omien asioidensa hoitoon. Muistinsa menettänyt vanhus kärsii paikanvaihdoksesta, joten olisi parempi että häntä tulisi hoitaja hoitamaan kotiin, eikä vanhusta vietäisi laitokseen hoitoon. Kotihoito on lisäksi edullisempaa ja turvallisempaa kuin laitoshoito. Myös perheet tarvitsevat apua kotiin.

Tuomas Kurttila on tuonut julki huolensa huostaanotettujen lasten puolesta, heitä on yhä liikaa laitoksissa! Tässäkin kohdin olisi inhimillisempää sekä taloudellisempaa saada perheille apua kotiin, kun että lapsi vietäisiin laitokseen. Hoitajat voisivat olla tässäkin mukana perheitä tukemassa.

Pahoinvoivan Suomen tarvitsee nyt antaa kaikki mahdollinen apu niille ihmisille jotka asuvat kotona laitoshoidon sijaan. Liki 19 000 hoitajaa on työttömänä, miksi emme työllistäisi heitä sen sijaan, että työllistämme työttömyyskortistossa olevia työntekijöitä?

Birgitta Wulf