Julkaistu: 13.03.2018 05:00

Työturvallisuus täyttä betonia

  • Työfysioterapeutti Piia Rinne pitää kyykkytestiä Parman turvallisuuspäivänä. Kyykkäämässä tehdaspäällikkö Markus Suominen (vas.), tuotantojohtaja Anssi Vartiainen, Toni Santala ja Ossi Stenholm.
  • Tapaturmalaskuri on nähtävissä Parman portilla.

Parman tehtailla tuotanto keskeytyi maanantaina työturvallisuuden parantamiseksi. Turvallisuusviikon teemapäivänä henkilöstö sai lisäoppia ja kehitti toimintatapoja tapaturmien yhä parempaan ennaltaehkäisyyn.

Parma kuuluu kansainväliseen Consolis-betonikonserniin, jonka päämääränä on nolla tapaturmaa.

-Se on täysin mahdollista. Meillä on tehtaita, joilla ei vuosiin ole sattunut työtapaturmaa, sanoo tuotantojohtaja Anssi Vartiainen. Esimerkkinä hän mainitsee Parman Kotkan tehtaan, jossa työtapaturmattomia päiviä on ollut jo yli 2700.

 

Parmalla Forssassa on nyt työskennelty ilman tapaturmia puoli vuotta. Pisin tapaturmaton jakso on Forssan tehtailla ollut vuodesta 2013 saakka 241 vuorokautta, mutta luo lukema on tarkoitus siirtää historiaan.

Lukua pidetään tapaturmista, jotka aiheuttavat yli yhden päivän sairauspoissaolon ja sattuvat työaikana tehdasalueella.

-Niin Forssassa kuin koko Parmalla kehitys on ollut todella suurta. Tapausten määrä ja on mennyt alaspäin. Teemme systemaattisesti töitä turvallisuuden eteen, sanoo tehdaspäällikkö Markus Suominen.

 

Työturvallisuuteen kuuluvat olennaisesti turvallisuushavainnot. Yhtiö odottaa koko henkilöstön tekevän säännöllisesti havaintoja ja ehdotuksia, joilla työturvallisuutta voidaan parantaa.

Sitä mukaa kuin turvallisuushavainnot ovat Parmalla lisääntyneet, on tapaturmataajuus laskenut.

-Tavoitteena on, että jokainen työtekijä tekee neljä turvallisuushavaintoa vuodessa. Viime vuonna se oli 4,1 havaintoa työntekijää kohti, sanoo Vartiainen.

-Tänä vuonna keskitymme toimenpiteisiin, joita havainnoista seuraa.

Päämääränä on, että 85 prosentille turvallisuushavainnoista pitää olla tehtynä toimenpide.

Turvallisuushavaintoja on moneen junaan – laudanpätkästä kulkureitillä koko työtavan uudistukseen. Niinpä uhkien korjaamisen aikajännekin vaihtelee päivästä puoleen vuoteen.

 

Turvallisuuspäivään osallistui Forssassa noin 190 henkilöä. Mukana olivat Parman seinä- ja ontelolaattatehtaat ja ratapölkkyjä valmistava Parma Rail sekä myynti- ja projektihallintahenkilöstö.

Päivään kuului tehtävä- ja inforasteja eri puolilla tehdasaluetta. Oli toiminnallista rastia kyykkytestistä puristusvoimaan, verenpaineen mittausta, opastusta elintavoista, tietoa psykososiaalisesta kuormituksesta ja liikkumisturvallisuudesta sekä päivän lopussa hallikohtaisia rasteja siisteydestä ja järjestyksestä koneperehdytykseen asti.

Lisäksi jokainen osallistuja kirjasi henkilökohtaisen turvallisuuslupauksen.

-Henkilökohtaisen suojavarusteiden käytössä ei meillä ole ongelmia, Vartiainen sanoo.

Työturvallisuus parantaa myös työviihtyvyyttä. Niissä tehtaissa, joissa työtapaturmia ei juuri satu, on myös vähän muita poissaoloja.

 

Teemapäivä sai Ossi Stenholmin ajattelemaan, miten omaa ja muiden turvallisuutta voisi töissä parantaa. Läheltä piti -tapaukset ovat turhan tuttuja.

-Päivittäin löytyy sellaista, mitä voisi parantaa.

Antti Järveläinen pitää turvallisuuspäivää tervetulleena vaihteluna arkeen. Turvallisuutta on hänestä hyvä parantaa, kunhan ei mennä liiallisuuksiin asti.

 

Koko Consolis-konserni viettää parhaillaan vuosittaista turvallisuusviikkoa ja keskeyttää työturvallisuusteemapäivänä tuotannon kaikilla toimipaikoillaan 30 eri maassa. Turvallisuuspäivää vietetään Consoliksessa nyt viidettä kertaa.

Anssi Vartiainen vakuuttaa, että tuotannon keskeytys työturvallisuuden parantamiseksi maksaa itsensä takaisin 10 000 henkilön konsernissa.

-Jokainen tapaturma on liikaa. Haluamme taata työntekijöille, että he pääsevät terveinä kotiin. FL

 

Julkaistu: 18.06.2018 16:31

Forssassa pilotoidaan tänä kesänä Film Office -hanke.

Hankkeen tarkoitus on luoda organisaatio, joka pystyy tuottamaan palveluja erilaisille TV-sarjojen ja elokuvien kuvausryhmille ja toimimaan linkkinä paikallisten palveluntarjoajien ja tuotantoyhtiöiden välillä.

Julkaistu: 18.06.2018 05:00

Tammelan hautausmaalla kaatunut puolitoista metriä korkea hautakivi herättää keskustelua hautakivien hoidosta ja vastuista. Tammelan seurakunnan hautausmaanhoitaja Jyrki Hakalan mukaan vainajan omaisten tulisi huolehtia hautakiven oikaisemisesta ja kunnossapidosta.