Julkaistu: 14.04.2018 05:00

Läpinäkyvyys päätöksenteossa

Helsingin Sanomat kertoi 9.4.2018 Helsingissä tehdystä valtuustoaloitteesta, jossa halutaan lisätä avoimuutta poliittisessa päätöksenteossa. Tämä tapahtuisi ensisijaisesti verkkolähetyksillä mm. lautakuntien kokouksista. Salassa pidettävät asiat, jotka koskevat yksityisiä ihmisiä, voitaisiin aloitteen tekijän mukaan käsitellä kokouksen alussa tai lopussa ilman kameroiden läsnäoloa. Valtuustoaloitteen tarkoituksena on tuoda päätöksenteko näkyväksi.

Forssan sivistys- ja tulevaisuuslautakunta on kriisissä "tietovuodon" takia. Julkisuudessa ei ole paljastettu, mikä tuo vuodettu asia on, paitsi että se ei koske yksittäistä ihmistä. Entä forssalaisen päätöksenteon avoimuus? Jos kyseessä on kaikkia kuntalaisia koskeva asia, salassapito ei palvele ketään. Hyvä esimerkkinä kaikkia kuntalaisia koskevasta asiasta on koulutilojen kehittäminen.

Keskustelujen tulee olla avoimia, jotta kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan keskeneräisiin asioihin. Myös Kuntaliitto käsittääkseni kannustaa avoimuuteen. Mikään laki ei siis salassapitoon velvoita (yksityishenkilöiden asiat ovat tietenkin eri asia).

Lautakunnan jäsenet ovat perustelleet salassapitoa mm. sillä, että he voivat siten keskustella rauhassa ja esittää vapaasti mielipiteitään, mitä pidän vähintäänkin arveluttavana. Kyllä poliitikon täytyy pystyä seisomaan sanojensa takana. Jos hän ei siihen pysty, hän on aivan väärässä paikassa.

Poliitikkojen mielipiteiden tulee olla julkisia, jotta äänestäjät voivat seurata heidän toimintaansa. Usein epäluottamus poliitikkoja kohtaan johtuu ristiriidoista vaalilupauksien ja varsinaisen toiminnan välillä.

Ihmisten kiinnostus politiikkaa kohtaan on laskenut, mikä herättää vakavaa huolta. Hiekkalaatikkoleikit ja salamyhkäisyys edistävät tätä ongelmallista kehitystä edelleen. Yksi demokratian kulmakivistä on tiedottaminen, jota tulee lisätä. Mikäli kaupungin johtosääntö kieltää avoimuuden, se on valtuuston päätös eikä ole Suomen lainsäädännön edellyttämä asia.

Änks4

Julkaistu: 17.07.2018 05:00

Tainneet loppua pahat puheet uuden ympyrän tarpeellisuudesta. Keskeneräisenäkin se toimii jo paremmin kuin ennen. Työporukka tekee hyvää työtä. Ohjausviitoitus on asiallinen, ja liikenne kulkee jo nyt pysähtelemättä.