Julkaistu: 16.04.2018 05:00

Aktiivimalli myös kansanedustajille

Tunnettu tosiasia on, että iso joukkio kansanedustajista ei saa sanaa suustaan. Syynä tähän saattaa olla sekin, että kyseiset kansankynttilät mieltävät itsensä sanan mukaisesti, istuviksi kansanedustajiksi. He kenties eivät ole edes tietoisia siitä, että istumisen lisäksi he voisivat myös avata suunsa?

Pelkkä istuminen on muutenkin työterveydellisesti katsoen epäterveellistä. Puheenvuorotilanteessa esim. kyselytunneilla edustaja nousee aina ylös. Pitkäaikaiset istumiset myös altistavat peräpukamille.

Kansanedustajien, mukaan lukien ministereiden ja puhemiesten aktiivimallissa, edellytettäisiin 18 tunnin yhteiskestollista puhetta kolmen kuukauden ajanjaksolta. Mikäli tämä ei toteudu, tulee tämän saamattoman nyhveröpoliitikon palkkaa leikata, seuraavan kolmen kuukauden ajalta 4,65 %.

Vaihtoehtoisesti he täyttäisivät aktiivimallin ehdot, mikäli löytävät, hakeutuvat ja tulevat valituiksi esimerkiksi kolmen kuukauden aikana, viisipäiväisille politiikan alkeiskurssille, joka parantaisi heidän poliittisia valmiuksiaan.

Nyt kuulen takarivin kansanedustajataavien parahtavan, että ” Eihän kolmen kuukauden tunnit riitä siihen, että kaikki ehtisivät puhumaan 18 tuntia” ja Eihän edustaja pysty puhumaan noita 18 tuntia, ellei puhemies anna edustajalle puheenvuoroa”.

Entä sitten!

Eiväthän läheskään kaikki syrjäseutujen työttömätkään voi millään saada töitä 18 tuntia, silti heiltä leikataan työttömyyskorvausta tai työmarkkinatukea 4,65 %!

Kansanedustajien/ministerien aktiivimallia voitaisiin myöhemmin tarkastella ja tehdä mahdollisesti jotain täydennyksiä, kuten esimerkiksi, hyväksyä yöllä ryhmähuoneessa taltioitu yksinpuhelu, puuttuvien tuntien täydennykseksi.

Tuomo Kangas

Julkaistu: 17.07.2018 05:00

Tainneet loppua pahat puheet uuden ympyrän tarpeellisuudesta. Keskeneräisenäkin se toimii jo paremmin kuin ennen. Työporukka tekee hyvää työtä. Ohjausviitoitus on asiallinen, ja liikenne kulkee jo nyt pysähtelemättä.