Julkaistu: 17.04.2018 05:00

Opiston tulevaisuus

Jos Wahren eläisi, niin mitä hän miettisi opiston tulevaisuudesta?

Kansalaisopistot, työväenopistot, vapaaopistot, aikuisopistot ja opistot ovat tarjonneet suomalaisille vapaan sivistystyön opetusta jo lähes 120 vuotta. Vapaan sivistystyön tavoitteena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Lakisääteisesti kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Mitä valmiuksia nykykansalainen tarvitsee?

Nykyinen Wahren-opisto tarjoaa perinteisten kurssien lisäksi myös taiteen perusopetusta. Avointa yliopisto-opetusta järjestää Hämeen kesäyliopisto. Myös kielitutkintoja voi suorittaa. Toiminta on laaja mutta kehittämistä tarvitaan.

Opistossamme opiskelee vuosittain noin 2000 opiskelijaa n. 300 kurssilla. Kurssien yhteenlaskettu tuntimäärä on noin 6500 tuntia. Lukuinakaan ei ole ihan sama mihin olemme menossa vai olemmeko menossa mihinkään?

Kyläämme on vietävä uuteen raikkaampaan suuntaan unohtaen vanhat sotkut. Kun on tehty niin tai joku on sanonut näin, jolloin nyt emme voi tehdä niin, koska joku voi pahoittaa mielen tai on jo pahoittanut vaikka ei vielä ole tehty mitään. Hämäläistä ajatusten arvausleikkiä, josta seuraa vain mielensä pahoittamista. Puhutaanko vaihteeksi, keskustellaan ja kysytään, mikä on mielipide.

Heitetään ideamyssy päähän ja repäisemme uuden mallin kanssa, kun suunnitellemme opistomme kohtaloa. Kehräämölle muodostettaisiin uudenlainen monialainen opiskelun ja harrastamisen monitoimikeskus. Yhdistetään kuvataidekoulu, musiikkiopisto, Wahren-opisto hallinnollisesti yhtenäiseksi toimijaksi, jolle palkataan yksi yhteinen koordinoija ”rehtori”. Näin opiskelijat, opettajat että toimitilat saataisiin täysin resurssien palvelemaan seutukuntaa. Tähän kun lisätään pitkään ollut teatteritaiteen perusopetuksen opetus, niin keskuksesta tulee lähes täydellinen. Toimintoja voidaan täydentää erilaisten avoimen puolten opetusten kautta. Kirjasto ja museot ja muut Kehräämön toimijat yhdessä uuden opiston kanssa elävöittävät todellisen Kulttuurikehräämön.

Yhtenäisellä hallinnolla voidaan kehittää myös poikkitaiteellista opetusta ja ennen kaikkea uusi toimija pystyisi luomaan monipuolista kulttuuriosaamista seudulle.

Nyt pitää ravistella hiukan hattua, nostaa uusia ajatuksia ilmaan ja käydä rakentavaa keskustelua.

Miksi joskus ei voisi toimia toisinkin?

Keskustelua kiitos!

Keijo Q

Julkaistu: 17.07.2018 05:00

Tainneet loppua pahat puheet uuden ympyrän tarpeellisuudesta. Keskeneräisenäkin se toimii jo paremmin kuin ennen. Työporukka tekee hyvää työtä. Ohjausviitoitus on asiallinen, ja liikenne kulkee jo nyt pysähtelemättä.