Julkaistu: 20.04.2018 15:37

Tarkastusmuistio: Arkkitehtuurimuseon johtaja jätti selvittämättä luottokorttimenojaan - Kausteen mukaan muistio antaa asiasta väärän kuvan

Arkkitehtuurimuseon maaliskuussa irtisanottu johtaja Juulia Kauste jätti vuosina 2013-17 merkittävältä osin selvittämättä museon luottokortilla tekemiään ostoja. Näin kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastusmuistiossa, joka tuli julki tänään.

Tammikuun tarkastuskäynnillä ilmeni, että Kausteen Eurocard-laskujen summa oli näinä vuosina vajaat 100 500 euroa. Kirjanpitoon ei sisältynyt kuittia tai selitettä noin 76 300 eurosta, ja lisäksi selite kulujen liittymisestä museotoimintaan uupui lähes 16 800 euron osalta.

Laskujen summasta melkein 93 prosenttia jäi selvittämättä asianmukaisesti. Kausteen asema huomioiden laiminlyöntejä on muistion mukaan "pidettävä merkittävinä".

Korttiostokset ovat liittyneet esimerkiksi ravintolalaskuihin, taksikuluihin sekä lentolippu- ja hotellikuluihin.

Kausteen vastineen mukaan "pitää paikkaansa, etten ole toimittanut kuitteja tai laskujen selitteitä viipymättä siitä syystä, että huomattavasta työmäärästä johtuen aikani ei ole riittänyt siihen hallinnolliseen työhön, mikä kuittien järjestämisestä aiheutuu".

STT:n tavoittama Kauste sanoo, että muistio antaa asiasta erittäin väärän kuvan.

- Olen toimittanut kuluista selvitykset ja tositteet, ja kulut liittyvät yksiselitteisesti työhön. Tositteita puuttuu näiltä vuosilta kaikkiaan noin 2 000 euron edestä.

Hän kertoo toimittaneensa tositteet prosessin aikana hallitukselle ja tarkastajille tiedoksi.

Uudistuksiin ryhdytty

Johtajan matka- ja edustamiskulujen hyväksyntä on kuulunut Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön hallituksen puheenjohtajalle.

Muistion mukaan on selvää, että puheenjohtaja Marco Steinberg on ollut tietoinen kuittien puuttumisesta viimeistään 2013 lopussa. Steinbergin mukaan tieto järjestelmällisestä kuittien puuttumisesta tuli hänen tietoonsa vasta ministeriön tarkastajalta tammikuussa.Puheenjohtajan mukaan "laiminlyönnit ovat tapahtuneet työntekijäportaassa sekä tilintarkastuksessa".

Kaustetta olivat muistuttaneet kuiteista niin hallituksen puheenjohtaja, talouspäälliköt kuin tilintarkastajatkin. Tarkastuksen mukaan huomautukset eivät ole olleet riittävä toimi.

Steinberg sanoo STT:lle, että toimintatapoja talossa on muutettu ja uudistetaan lisää.

- Hallitus ja minä puheenjohtajana olemme aina toimineet parhaalla mahdollisella tavalla nojautuen tietoon, joka meille on annettu, sekä kontrollijärjestelmään ja ammattilaisten suosituksiin.

Tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen ministeriöstä toteaa STT:lle, että tarkastus jatkuu. Lopullinen tarkastuskertomus koskee vuosia 2015-16, ja siinä arvioidaan valtionosuuksia ja -avustuksia.

Ministeriössä on aloitettu arviointi asian oikeudellisista seuraamuksista. Muistion mukaan on syytä arvioida museon hallituksen jäsenten vastuita ja velvollisuuksia sekä mahdollisia rikosoikeudellisia seikkoja.

Lajunen toteaa, että hallituksen arvioitavaksi jää, miltä osin Kausteen kulujen lopulta katsotaan liittyneen museon toimintaan.

- Otamme sen huomioon lopullisessa kertomuksessa.

Steinberg kertoo, että ministeriö saa tästä piakkoin hallitukselta vastauksen.

Julkaistu: 27.05.2018 12:24

Koripallon NBA:ssa myös länsilohkon loppuottelujoukkue ratkeaa vasta lohkofinaalien seitsemännessä ottelussa. Hallitseva mestari Golden State Warriors tasoitti voitot 3-3:een runnomalla 115-86-voiton Houston Rocketsista.