Julkaistu: 10.05.2018 05:00

8 tähden sairaala on mahdollisuus

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien selvityksen alla oleva 8 tähden sairaala on mahdollisuus koko Kanta-Hämeelle. Nyt kun Etelä-Pohjanmaa myös näyttää vihreää valoa mukaantulolle tähän projektiin, on mahdollisuus saada vieläkin leveämmät hartiat palvelujen tuottamiseen. Yksin olemme melkoisessa isojen sairaaloiden puristuksessa Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden keskellä. Yksin emme pärjää, siksi on tarkoituksenmukaista olla mukana jatkamassa alkanutta projektia ja sairaanhoitopiirien yhteisen alustayhtiön luomista.

Yhteistyötä sairaanhoitopiirien kesken on syvennettävä siten, että se mahdollistaa erikoissairaanhoidon saatavuuden mahdollisimman laajasti Kanta-Hämeen joka seudulla. Myös Forssan ja Riihimäen sairaaloilla olisi mahdollisuus olla turvaamassa paremmin palvelujen saatavuutta myös erikoissairaanhoidossa. Tähän koko maakuntaa hyödyttävään mahdollisuuteen on tartuttava ripeästi.

Kahdeksan tähden sairaala on oikein toteutettuna mahdollisuus tuoda hyötyä niin asiakkaille, henkilöstölle kuin seutujen elinvoimalle. Kaavailtu alustayhtiö koordinoi Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyötä. Kanta-Hämeellä on näin mahdollisuus saada yliopistosairaalan tuomia hyötyjä. Ylimaakunnallinen yhteistyö erikoissairaanhoidossa vastaa tulevaisuuden haasteisiin, joita väistämättä Kanta-Hämeen keskussairaalakin tulee kohtaamaan tiukentuvassa kilpailussa. Näin Kanta-Hämeen keskussairaalan lisäksi myös Forssan ja Riihimäen sairaalat voivat toimia elinkelpoisina ja tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja paikallisesti.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Kuitenkin terveydenhuoltolaki määrää 42§ että erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien eli ns. ERVA-alueen on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, jonka hallinnassa on yliopistollinen sairaala, on järjestettävä erityistason erikoissairaanhoito erikoissairaanhoitolain 9§:ssä tarkoitetulla vastuualueellaan. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on yhteistyössä suunniteltava ja sovitettava yhteen alueensa erikoissairaanhoidon palvelujen tuotanto, tietojärjestelmäratkaisut, lääkinnällinen kuntoutus ja erilaiset hankinnat.

Eli ERVA-alue joka tapauksessa terveydenhuoltolain velvoittamana järjestää yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoidon. Sitä ei siis määritä yksin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri eikä maakunta maakunnassamme.

Toimiva yhteistyömuoto tässä vaiheessa sairaanhoitopiirien kesken on alustayhtiö, joka koordinoi sairaanhoitopiirien yhteistyötä.

Johanna Häggman

Keskustan Etelä-Hämeen piirin pj.

Julkaistu: 24.05.2018 08:25

Kiitos Forssan Lehdelle saamastani suuresta huomiosta. Jutussa oli yksi moka ja se oli minun. Kolumneja olen kirjoittanut vähän yli 50. Sen lisäksi olen kirjoittanut eri lehtien yleisönosastoihin noin 90 kirjoitusta ja toimittanut matkan varrella noin 10 vaalilehteä.