Uutiset

Aggressiivista verosuunnittelua halutaan kitkeä – EU kaavailee konsulteille ilmoitusvelvollisuutta

Aggressiivista verosuunnittelua tekevät verokonsultit saattavat lähitulevaisuudessa joutua tekemään etukäteisilmoituksen aikomistaan verotuskikoista EU:n alueella. Euroopan komissio on valmistelemassa aihetta koskevaa direktiiviluonnosta, ja muun muassa Suomessa odotetaan sen julkistamista.

-Tiedossa on, että komissio on suunnitellut tällaisen direktiiviluonnoksen antamista kesällä, toteaa valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Anu Rajamäki Lännen Medialle.

Rajamäki kuitenkin jatkaa, ettei direktiiviluonnoksen sisällöstä ole toistaiseksi tarkempaa tietoa. Hänen mukaansa luonnoksen odotetaan tulevan julki kesäkuussa.

Tietoa on kuitenkin sen verran, että asian nosti esiin valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare perjantaina pitämässään puheenvuorossa EU-tiedotuksen tiloissa Helsingissä.

Järvikareen mukaan ehdotuksen tarkoituksena on muun muassa auttaa tunnistamaan, miten verosuunnittelua tehdään.

-Miksei sillä voisi olla ehkäisevää vaikutusta myös tällaisten palveluiden tarjontaan. Asia nähdään tarkemmin, kun esitysluonnos julkaistaan, Järvikare totesi.

Verokonsulttien ilmoitusvelvollisuutta koskeva esitys juontaa Rajamäen mukaan juurensa pitkälti Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n antamiin suosituksiin.

OECD julkaisi vuonna 2015 toimenpidesuosituksensa, joiden se katsoi ehkäisevän taloudellista verotulojen rapautumista ja ei-toivottuja voitonsiirtoja.

Tuolloin OECD muun muassa suositti, että veronmaksajilta pitäisi vaatia omien verosuunnittelukeinojensa avaamista. OECD:n mukaan tietojen luovutus auttaisi kansallisia veroviranomaisia saamaan entistä paremman käsityksen verosuunnittelun rakenteista, mikä osaltaan vähentäisi aggressiivisen verosuunnittelun hyötyjä.

Rajamäki kertoo, että EU:ssa toteutettiin OECD:n suosituksia jo veronkierron vastaisessa direktiivissä, mutta ilmoitusvelvollisuutta ei tuolloin säädetty.

Tällä hetkellä verosuunnittelun rakenteiden ilmoittamisvelvollisuus on käytössä muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa, kertoo Rajamäki.

-Ilmoittamisvelvollisuutta on voitu kohdistaa eri tavoilla eri valtioissa. Sitä on voitu kohdistaa verovelvolliselle, konsulteille tai erilaisiin veroihin, hän sanoo.

Toistaiseksi on epäselvää, miten konsultti tullaan määrittelemään komission ehdotuksessa. Rajamäki arvioi, että määritelmä tulee olemaan mahdollisimman lavea.

Komission ehdotuksesta on vielä matkaa siihen, että säännös astuisi voimaan.

Aggressiivista verokikkailua ehkäisevä kamppailu sai viime vuonna lisäkierroksia, kun Panaman papereina tunnettu tietovuoto nousi julkisuuteen. Toimenpiteitä EU:ssa on käsitelty parlamentin Pana-valiokunnassa, jonka varapuheenjohtajana toimii europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.).

Valiokunnan on Ruohonen-Lernerin mukaan määrä julkistaa mietintönsä kesän aikana.

Aggressiivisella verosuunnittelulla tarkoitetaan keinoja, joilla pyritään minimoimaan maksettavien verojen määrä mahdollisimman tehokkaasti. Verosuunnittelu ei välttämättä ole sinänsä laitonta, koska sillä pyritään hyödyntämään lain porsaanreikiä. Valtiot kuitenkin menettävät järjestelyissä verotuloja, minkä vuoksi ilmiötä halutaan kitkeä.

Aggressiivisena suunnitteluna pidetään muun muassa kansainvälisten veroparatiisien käyttöä esimerkiksi erilaisin offshore-rakentein.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic